Nacionalni park "Plitvička jezera"

Javna nabava

Plan nabave za 2017 godinu

Plan nabave za 2016 godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi

Procedura plaćanja računa

  • Proceduru možete skinuti u pdf formatu ovdje

Pravilnik o nabavi roba, usluga i radova