Nacionalni park "Plitvička jezera"

Javna nabava

Plan nabave za 2017 godinu

Plan nabave za 2016 godinu

Plan nabave za 2015 godinu

Plan nabave za 2014 godinu

Plan nabave za 2013 godinu

Plan nabave za 2012 godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi

Procedura plaćanja računa

  • Proceduru možete skinuto u pdf formatu ovdje

Pravilnik o nabavi roba, usluga i radova