Nacionalni park "Plitvička jezera"

IZJAVA O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) javni naručitelj Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi ili okvirne sporazume sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

  1. N.D. MAKAR d.o.o., Vlaška 46, Zagreb, OIB: 77634833655
  2. SIX SIGMA OBRT ZA WEB I MARKETING, S.Radića 13, Otočac, OIB: 41889677091
  3. DUPLIĆ I DUPLIĆ d.o.o., Palma 12, Zagreb, OIB: 69491910576
  4. DUPLIĆ I DUPLIĆ STUDIO d.o.o., Palma 12, Zagreb, OIB: 403981086955
  5. DD MONT j.d.o.o., Palma 12, Zagreb, OIB: 47511015216