Nacionalni park "Plitvička jezera"

1. Mlijeko i mliječni proizvodi -OS – VV – 05/17 

2. Svježa riba – pastrva, kalibrirana - OS – VV – 02/17

3. Kupnja svježeg mesa i mesnih prerađevina - OS – VV – 01/17

4. Uređenje ulaza i male terase hotela „Grabovac“ - MV – 82/17