Nacionalni park "Plitvička jezera"

1. Mlijeko i mliječni proizvodi -OS – VV – 05/17 

2. Svježa riba – pastrva, kalibrirana - OS – VV – 02/17

3. Kupnja svježeg mesa i mesnih prerađevina - OS – VV – 01/17

4. Uređenje ulaza i male terase hotela „Grabovac“ - MV – 82/17

5. Obnova ŠRC Mukinje - MV-59/17

6. Kupnja alkoholnih pića za ugostiteljstvo - OS-VV-06/17

7. Kupnja bezalkoholnih pića za ugostiteljstvo i trgovinu

8. Radovi na sanaciji asfaltnih površina (AK Korana, AK Borje i cesta ZSC dr. Ivo Pevalek - Flora) - MV-17/17

9. Kupnja prerađenog povrća i voća za ugostiteljstvo i trgovinu OS-VV-08-17

10.Građevinsko – obrtnički i instalacijski radovi na sanaciji ulaza 1 – Rastovača , MV-64/17

11. Obnova ŠRC Mukinje - MV-59P-17

12. Kupnja svježeg voća i povrća OS-VV-04/17

13.Građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi na sanaciji Ulaz 1 MV-64-17

14. Uređenje ulaza i male terase hotela Grabovac

 

15. Kruh i krušni proizvodi - OS-VV-03-17

 

16. Kupnja sladoleda za ugostiteljstvo i trgovinu OS-VV-09/17

 

17. Usluge osiguranja OS-VV-12-17