Nacionalni park "Plitvička jezera"

Odsjeci

Odsjek stolarije

Voditelj odsjeka/posl.
Božo Abrlić

Mob: +385 (0)99 2767 213
Email: bozo.abrlic@np-plitvicka-jezera.hr

Odsjek građevinskog održavanja

Voditelj odsjeka/posl.
Mirko Bićanić

Mob: +385 (0)99 2767 212
Email: mirko.bicanic@np-plitvicka-jezera.hr

Odsjek grijanja i održavanja objekata

Voditelj odsjeka/posl.
Darko Rubčić

Tel: +385 (0)53 751 462
Mob: +385 (0)99 2767 328
Email: darko.rubcic@np-plitvicka-jezera.hr

Odsjek prezentacije nacionalnog parka

Voditelj odsjeka/posl.
Krešimir Čulinović

Tel: +385 (0)53 751 134
Fax: +385 (0)53 751 728
Mob: +385 (0)99 2767 305
Email: kresimir.culinovic@np-plitvicka-jezera.hr

Odsjek za ekologiju voda

Voditelj odsjeka/posl.
Andrijana Brozinčević

Tel: +385 (0)53 751 490
Fax: +385 (0)53 751 728
Mob: +385 (0)99 2767 226
Email: andrijana.brozincevic@np-plitvicka-jezera.hr

Odsjek protupožarne zaštite

Voditelj odsjeka/posl.
Dragan Sekulić

Tel: +385 (0)53 751 083
Mob: +385 (0)99 2767 232
Email: dragan.sekulic@np-plitvicka-jezera.hr

Odsjek zaštite na radu

Voditelj odsjeka/posl.
Milan Krizmanić

Tel: +385 (0)53 751 692
Fax: +385 (0)53 751 285
Mob: +385 (0)99 2767 242
Email: milan.krizmanic@np-plitvicka-jezera.hr

Odsjek zaštite imovine

Voditelj odsjeka/posl.
Milan Krizmanić

Mob: +385 (0)99 2767 246
 

Odsjek transporta i mehanizacije

Voditelj odsjeka/posl.
Goran Poznanović

Tel: +385 (0)53 751 044
Fax: +385 (0)53 751 044
Mob: +385 (0)99 2767 224
Email: goran.poznanovic@np-plitvicka-jezera.hr

Odsjek za održavanje parkovske čistoće

Voditelj odsjeka/posl.
Jure Matanić

Mob: +385 (0)99 2767 239
Email: jure.matanic@np-plitvicka-jezera.hr

Odsjek za održavanje staza i mostića

Voditelj odsjeka/posl.
Predrag Matovina

Mob: +385 (0)99 2767 240
Email: predrag.matovina@np-plitvicka-jezera.hr

Odjel prijevoza posjetitelja

Poslovođa
Željko Žafran

Tel: +385 (0)53 751 238
Fax: +385 (0)53 751 297
Mob: +385 (0)99 2767 272
Email: zeljko.zafran@np-plitvicka-jezera.hr

Odsjek tehničkog održavanja

Voditelj odsjeka/posl.
Frane Mudrovčić

Tel: +385 (0)53 751 037
Mob: +385 (0)99 2767 216
Email: frane.mudrovcic@np-plitvicka-jezera.hr

Odsjek vodovoda i odvodnje

Voditelj odsjeka/posl.
Milan Pavličić

Tel: +385 (0)53 751 060
Mob: +385 (0)99 2767 218
Email: milan.pavlicic@np-plitvicka-jezera.hr

Odsjek za održavanje travnjačkih površina

Voditelj odsjeka/posl.
Jure Rukavina

Mob: +385 (0)99 2767 238
Email: jure.rukavina@np-plitvicka-jezera.hr

Odsjek za ekologiju flore i faune

Voditelj odsjeka/posl.
Ivanka Špoljarić

Tel: +385 (0)53 751 136
Fax: +385 (0)53 751 728
Mob: +385 (0)99 2767 227
Email: ivanka.spoljaric@np-plitvicka-jezera.hr

Odsjek za očuvanje kulturne baštine

Voditelj odsjeka/posl.


Tel:
Fax:
Mob:
Email: