Nacionalni park "Plitvička jezera"

DOPUNA POZIVA NA INTERVJU
natječaj za zapošljavanje službenika na određeno vrijeme
 (zbog povećanog opsega posla - do 30.09.2017.)
referent turističke prodaje III vrste (m/ž) - 1 izvršitelj

Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ (dalje u tekstu: Ustanova) objavila je dana 26. lipnja 2017. godine, pod ur. brojem: 6529/17, Poziv kandidatima na intervju za radno referent turističke prodaje III vrste (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseca u Službi marketinga i prodaje, na način da je ukupno dvoje od četvero prijavljenih kandidata koji su dostavili pravovremenu prijavu na navedeni javni natječaj, te koji su zadovoljavali formalne uvjete iz natječaja (VŠS-VI/I stupanj stručne spreme hotelijerskog, turističkog ili ekonomskog smjera i najmanje jedna godina radnog iskustva) pozvano da pristupe na intervju (na hrvatskom i engleskom jeziku) koji će se održati dana 29. lipnja 2017. godine (četvrtak) s početkom u 10,00 sati na Plitvičkim Jezerima, Hotel „Jezero“ (TV Salon).
Odmah nakon objave navedenog Poziva na službenim web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr), Ustanova je zaprimila usmeni prigovor kandidatkinje koja nije pozvana na intervju.
Obzirom je Ustanova ustanovila da je prigovor kandidatkinje osnovan (Obrazloženje: kandidatkinja je dana 12.06.2017. poštanskom pošiljkom dostavila jednu prijavu na natječaj i za referenta javne  nabave - NN br. 53/17 i za referenta turističke prodaje  - NN br. 53/17), te da prijavljena kandidatkinja ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja, na predmetni intervju se poziva i kandidatkinja:


R.br.

Ime i prezime

Vrijeme intervjua

1.

Anka Vuković

11,00 sati

U Plitvičkim Jezerima, 26. lipnja 2017.
Ur. broj: 6535/17

za Ustanovu:
v.d. voditelja Službe zajedničkih poslova
- tajnik Ustanove

 

Nataša Maričić Brkljačić, dipl. iur.