Nacionalni park "Plitvička jezera"

DOPUNA REZULTATA NATJEČAJA

Obavijest kandidatima
u svezi rezultata natječaja od 26. ožujka 2014. godine, ur. broj 2559/14

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) objavila je dana 26. ožujka 2014. godine, pod ur. brojem 2559/14, na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr) rezultate javnog natječaja od 27. veljače 2014. (objavljenog u Narodnim novinama broj 30 od 5. ožujka 2014., putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove), odnosno listu od 276 kandidata od ukupno 681 kandidata koji su podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu na predmetni natječaj, kojima je ponuđeno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) za sezonu 2014., kao i Izmjene i dopune rezultata natječaja, ur. broj 3220/14 od 16. travnja 2014. godine.

Nakon donošenja odluke o Izmjeni i dopuni rezultata natječaja, ur. broj 3220/14 od 16. travnja 2014. godine, još dvoje kandidata kojima je ponuđeno sklapanje ugovora o radu je odustalo od sklapanja ugovora, i to kako slijedi:

- kandidatu ANAMARIJI VIDOŠ (215) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu recepcionar II (početak rada 02.05.2014.-30.09.2014.), međutim ista je pisano izvijestila Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu zbog promijenjenih okolnosti (e-dopis od 24. travnja 2014. godine);

- kandidatu BORISU ŠIMUNOVIĆU (196) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu kuhar III (početak rada 02.05.2014.-30.09.2014.), međutim isti je telefonskim putem izvijestio Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu.

Obzirom na naprijed navedeno, Ustanova je donijela odluku o Dopuni rezultata natječaja, ur. broj 2559/14 od 26. ožujka 2014. godine, i to na način da se za navedena upražnjena radna mjesta nudi sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) za sezonu 2014., kandidatima koji su također podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu na isti natječaj, kako slijedi:

IV PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA
IV.2. Recepcionar II
- MILE MILKOVIĆ (250) - početak rada 02.05.2014.-30.09.2014.

IV.7. Kuhar III
- ANTONIO ILIĆ (30) - početak rada 02.05.2014.-30.09.2014.

U Plitvičkim Jezerima, 29. travnja 2014.
Ur. broj: 3617/14