Nacionalni park "Plitvička jezera"

I. DOPUNA REZULTATA NATJEČAJA (turistička sezona 2016.)

Obavijest kandidatima

u svezi Rezultata natječaja, ur. broj 2410/16 od 14. ožujka 2016.

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) objavila je dana 14. ožujka 2016. godine, pod ur. brojem 2410/16, na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr) Rezultate natječaja od 22. veljače 2016. godine (objavljenog u Narodnim novinama broj 17 od 24. veljače 2016., putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove), odnosno listu od 397 kandidata od ukupno 667 kandidata koji su podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu na predmetni natječaj, kojima je ponuđeno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) u turističkoj sezoni 2016.

Nakon donošenja navedenih Rezultata natječaja, ur. broj 2410/16 od 14. ožujka 2016. godine, dio izabranih kandidata je odustao od sklapanja ponuđenih ugovora o radu ili zbog drugih razloga nije sklopio ponuđeni ugovor o radu (ukupno 8 kandidata), i to kako slijedi:

- kandidatu JOSIP SVETIĆ (614) hrvatski branitelj je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu čistač u Parku (ugovor o radu od 05.05.2016.-31.10.2016.), međutim isti je izvijestio Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu;

- kandidatu DOMAGOJ VLAŠIĆ (591) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu recepcionar ulaznih recepcija I (ugovor o radu od 02.05.2016.-31.10.2016.), međutim isti je izvijestio Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu;

- kandidatu JOSIP ŠUT (616) hrvatski branitelj je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu čuvar parkirališta (ugovor o radu od 11.04.2016.-31.10.2016.), međutim isti je izvijestio Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu;

- kandidatu GABRIEL LAKIĆ GRGIĆ (524) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja omaškom ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu pomoćnik zapovjednika-mornar (ugovor o radu od 01.06.2016.-30.09.2016.), međutim isti je izvijestio Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu;

- kandidatu ZDRAVKO SABLJAK (308) hrvatski branitelj je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu prodavač II (ugovor o radu od 02.05.2016.-30.09.2016.), međutim isti je izvijestio Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu;

- kandidatu IVAN JANDRIĆ (276) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja omaškom ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu konobar III (ugovor o radu od 04.05.2016.-31.10.2016.) i sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu pomoćnik zapovjednika-mornar (ugovor o radu od 01.06.2016.-30.09.2016.), te je isti izvijestio Ustanovu da prihvaća sklapanja ugovora o radu za radno mjesto pomoćnik zapovjednika-mornar;

- kandidatu IVANA RUKAVINA (216) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu blagajnica (ugovor o radu od 04.05.2016.-31.10.2016.), međutim ista je izvijestila Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu;

- Ustanova je u objavljenom javnom natječaju raspisala potrebu za ukupno 14 izvršitelja na radnom mjestu informatora (m/ž) u Službi prihvata, vođenja, informiranja, prijevoza posjetitelja i internog transporta, te je u Rezultatima natječaja ponudila sklapanje ugovora o radu ukupno 13 kandidata, odnosno proizlazi da je jedno radno mjesto ostalo nepopunjeno.

 

Obzirom na sve naprijed navedeno, Ustanova je donijela predmetnu odluku o I. Izmjeni i dopuni rezultata natječaja, ur. broj 2410/16 od 14. ožujka 2016. godine, i to na način da se za navedena upražnjena radna mjesta nudi sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) za turističku sezonu 2016., kandidatima koji su također podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu na isti natječaj, kako slijedi:

 

I SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA:

 

I.5. Čistač u Parku – 1/1 izvršitelj

- IVICA KATIĆ (618) - ugovor o radu od 06.05.2016.-31.10.2016. (hrvatski branitelj)

II SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

 

II.2. Recepcionar ulaznih recepcija I - 1/1 izvršitelj

- MIROSLAVA ŽAKULA (530) - ugovor o radu od 20.05.2016.-31.10.2015.

II.3. Informator - 1/1 izvršitelj

- IVONA SERTIĆ (643) - ugovor o radu od 20.05.2016..-31.10.2015.

II.6. Čuvar parkirališta - 1/1 izvršitelj

- FILIP ŠPEHAR (358) - ugovor o radu od 20.05.2016.-31.10.2015.

II.7. Pomoćnik zapovjednika - mornar – 1/1 izvršitelj

- PETAR MATOVINA (319) - ugovor o radu od 01.06.2016.-30.09.2015.

 

III PODRUŽNICA TRGOVINE

 

III.1. Prodavač II – 1/1 izvršitelja

- IVONA KRIZMANIĆ (413) - ugovor o radu od 06.05.2016.-30.09.2016.

 

IV PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

 

IV.6. Konobar III – 1/1 izvršitelja

- ANKA IVANKOVIĆ (107) - ugovor o radu od 06.05.2016.-31.10.2016.

 

IV.7. Blagajnik – 1/1 izvršitelj

- ANITA ŠPEHAR (406) - ugovor o radu od 06.05.2016.-31.10.2016.

 

Sveukupno: 8/8 izvršitelja

 

 

NAPOMENA:

 

- prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Otočac);

- Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera;

- izabrani kandidati dužni su se najkasnije u roku od pet dana od dana objave predmetne I. Izmjene i dopune rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274; tel. 053/751-062), te izvijestiti Javnu ustanovu „Nacionalni park Plitvička jezera“ da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu.