Nacionalni park "Plitvička jezera"

I. IZMJENE I DOPUNE REZULTATA NATJEČAJA
turistička sezona 2017.

(javni natječaj od 24. siječnja 2017. godine, ur. broj: 600/17 - objavljen dana 1. veljače 2017. godine u „Narodnim novinama“ br. 9/17, te na službenim web stranicama HZZ-a i Ustanove)

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) objavila je dana 7. ožujka 2017. godine, pod ur. brojem 1639/17, na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr) Rezultate natječaja za turističku sezonu 2017., odnosno listu od ukupno 425 kandidata od ukupno 707 kandidata koji su podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu na predmetni natječaj, kojima je ponuđeno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) u turističkoj sezoni 2017.

Nakon donošenja navedenih Rezultata natječaja, ur. broj 1639/17 od 7. ožujka 2017. godine, dio izabranih kandidata je odustao od sklapanja ponuđenih ugovora o radu ili zbog drugih razloga nije sklopio ponuđeni ugovor o radu, odnosno (ukupno 13 kandidata), i to kako slijedi:
- kandidatkinji VIŠNJA KRZNARIĆ (517) kćer smrtno stradalog hrvatskog braniteljaje sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu stručni referent-vrtlar (ugovor o radu od 01.06.2017.-30.09.2017.), međutim ista je usmeno izvijestila Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu, te nije pristupila utvrđivanju zdravstvene sposobnosti;
- kandidatkinji IVANA ANUŠIĆ PEROVIĆ (581) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu turistički vodič (ugovor o radu od 27.03.2017.-31.10.2017.), međutim ista je pisano izvijestila Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu (e-mail od 13.03.2017);
- kandidatkinji DANIELA ŠIMIĆ (362) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu informator (ugovor o radu od 26.04.2017.-31.10.2017.), međutim ista je pisano izvijestila Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu (e-mail od 11.04.2017);

- kandidatkinja KRISTINA ŠPEHAR (54) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja sklopila ugovor o radu za radno mjesta informator - stjuard panoramskog vlaka (početak rada 27.03.2017.-31.10.2017.), međutim ista je podnijela zahtjev za sporazumni prestanka radnog odnosa  (dopis  od 07.04.2017);
- kandidatu HRVOJE HODAK (236) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu pomoćnik zapovjednika - mornar (ugovor o radu od 01.06.2017.-30.09.2017.), međutim isti je pisano izvijestio Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu (e-mail od 15.03.2017);
- kandidatu MARKO ANTUNOVIĆ (508) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu pomoćnik zapovjednika - mornar (ugovor o radu od 01.06.2017.-30.09.2017.), međutim isti je pisano izvijestio Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu (e-mail od 13.03.2017);
- kandidatu JURAJ MAZAREKIĆ (495) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu kuhar II (ugovor o radu od 03.05.2017.-30.09.2017.), međutim Ustanova je povukla izbor navedenog kandidata jer je naknadno utvrđena pogreška Ustanove prilikom donošenje Rezultata natječaja kod navedenog kandidata (dopis Ustanove od 08.03.2017.);
- kandidatkinji MANUELA MESIĆ (466) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu kuhar III (ugovor o radu od 03.05.2017.-30.09.2017.), međutim ista je pisano izvijestila Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu (e-mail od 18.04.2017);
- kandidatkinji IVANA PAULIĆ (409) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu perač posuđa (ugovor o radu od 29.03.2017.-31.10.2017.), međutim ista je pisano izvijestila Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu (e-mail od 13.03.2017);
- kandidatu TONI RAJKOVIĆ (489) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu kuhar roštilja - pečenjar (ugovor o radu od 03.05.2017.-30.09.2017.), međutim isti je usmeno izvijestio Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu, te nije pristupio utvrđivanju zdravstvene sposobnosti;
- kandidatu MARIO BARKOVIĆ (381) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu kuhar roštilja - pečenjar (ugovor o radu od 16.06.2017.-30.09.2017.), međutim isti je pisano izvijestio Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu (e-mail od 15.03.2017);
- kandidatu DRAGUTIN HODAK (707) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu vozač (ugovor o radu od 05.04.2017.-31.10.2017.), međutim Ustanova je povukla izbor navedenog kandidata jer izabrani kandidat ne zadovoljava posebne uvjete rada koji se odnose na zdravstvenu sposobnost (dopis Ustanove od 03.04.2017.);
- kandidatkinji TOMISLAV PREBEG (587) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu pomoćni radnik (ugovor o radu od 10.04.2017.-31.10.2017.), međutim isti je pisano izvijestio Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu (e-mail od 31.03.2017).

Obzirom na sve naprijed navedeno, Ustanova je donijela predmetnu odluku o I. Izmjeni i dopuni rezultata natječaja, ur. broj 1639/17 od 7. ožujka 2017. godine, i to na način da se za navedena upražnjena radna mjesta nudi sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) za turističku sezonu 2017., kandidatima koji su također podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu na isti natječaj, kako slijedi:
I                 SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA
I.2. Stručni referent-vrtlar - 1 izvršitelj
1.              IVANA OBAJDIN (520) – početak rada 02.05.2017.-30.09.2017.

II               SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA
II.1. Turistički vodič - 1 izvršitelj
1.              KAROLINA HRGOTA (405) - početak rada 26.04.2017.-31.10.2017.

II.3. Informator -1 izvršitelj
1.              LEA MARIJA PENDIĆ (448) - početak rada 26.04.2017.-31.10.2017.

II.4. Informator - stjuard panoramskog vlaka - 1 izvršitelj
1.              IVANA BILEN ROSANDIĆ (571) - početak rada 26.04.2017.-31.10.2017.

II.8. Pomoćnik zapovjednika - mornar - 2 izvršitelja
1.              PETAR KRIZMANIĆ; rođ. 1997. (407) - početak rada 01.06.2017.-30.09.2017.
2.              JOSIP HODAK; rođ. 1990. (525) - početak rada 01.06.2017.-30.09.2017.

IV             PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA
IV.12. Perač posuđa - 1 izvršitelj
1.              MARIO HODAK; rođ. 1987. (555) - početak rada 03.05.2017-31.10.2017.

IV.15. Vozač - 1 izvršitelj
1.              DANIJEL PINTAR (421)  - početak rada 03.05.2017.-31.10.2017.
VII            PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

VIII.3. Pomoćni radnik - 1 izvršitelj
1.              LUKA DIJANEŽEVIĆ (564) – početak rada 02.05.2017.-31.10.2017.

Sveukupno: 9 izvršitelja

NAPOMENE:
- prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Otočac);
- ukoliko se utvrdi da izabrani kandidati imaju zdravstvenih ograničenja za obavljanje poslova određenog radnog mjesta, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ pisano će izvijestiti kandidata o nemogućnosti sklapanja ugovora o radu;
- Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera;
- izabrani kandidati dužni su se u roku od 3 (tri) dana od dana objave ovih Izmjena i dopuna rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274; tel. 053/751-062), te izvijestiti Javnu ustanovu „Nacionalni park Plitvička jezera“ da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu;
- ukoliko izabrani kandidati odustanu od ponuđenog radnog mjesta prije predviđenog početka rada, pozivaju se da o tome pisano izvijeste Ustanovu (natasa.maricic@np-plitvicka-jezera.hr);
- u slučaju odustajanja izabranih kandidata i/ili prestanaka sklopljenih ugovora o radu s izabranim kandidatima za turističku sezonu 2017., Ustanova će putem web stranice objavljivati izmjene i dopune Rezultata natječaja za turističku sezonu 2017.
- Ustanova će naknadno donijeti odluku o izabranim kandidatima za radna mjesta u Podružnici hotelijerstva i ugostiteljstva  (radna mjesta: kuhar II (m/ž) - 1 izvršitelj, kuhar III (m/ž) - 1 izvršitelj i kuhar roštilja - pečenjar (m/ž) - 2 izvršitelja)

U Plitvičkim Jezerima, 19. travnja  2017.
Ur. broj: 3392/17
                       

Ravnatelj

Anđelko Novosel, prof.