Nacionalni park "Plitvička jezera"

II. DOPUNA REZULTATA NATJEČAJA (turistička sezona 2016.)

 

Obavijest kandidatima

u svezi Rezultata natječaja, ur. broj 2410/16 od 14. ožujka 2016.

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) objavila je dana 14. ožujka 2016. godine, pod ur. brojem 2410/16, na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr) Rezultate natječaja od 22. veljače 2016. godine (objavljenog u Narodnim novinama broj 17 od 24. veljače 2016., putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove), odnosno listu od 397 kandidata od ukupno 667 kandidata koji su podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu na predmetni natječaj, kojima je ponuđeno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) u turističkoj sezoni 2016.

Nadalje, Ustanova je dana 29. travnja 2016. godine na web stranicama Ustanove objavila I. Dopunu rezultata natječaja, ur. broj: 3248/16, obzirom je nakon donošenja navedenih Rezultata natječaja, ur. broj: 2410/16 od 14. ožujka 2016. godine, dio izabranih kandidata odustao od sklapanja ponuđenih ugovora o radu ili zbog drugih razloga nije sklopio ponuđeni ugovor o radu (sveukupno 8 kandidata).

Nakon donošenja navedene I. Dopune rezultata natječaja, jednom od izabranih radnika ponuđeno je drugo radno mjesto u Ustanovi, i to kako slijedi:

  • kandidatu ANA CONJAR (95) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu računovodstveni referent faktura (ugovor o radu od 01.04.2016.-31.10.2016.), međutim kandidat je izabran da započne s radom na radnom mjestu računovodstveni referent faktura - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočnog službenika na posao sukladno javnom natječaju (NN br. 28 od 30. ožujka 2016. godine).

Obzirom na naprijed navedeno, Ustanova je donijela predmetnu odluku o II. Dopuni rezultata natječaja, i to na način da se za navedeno upražnjeno radno mjesto nudi sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) za turističku sezonu 2016., kandidatu koji je također podnio pravovremenu i potpunu prijavu na isti natječaj, kako slijedi:

V SLUŽBA EKONOMSKO FINANCIJSKIH POSLOVA

V.1. Računovodstveni referent faktura – 1/1 izvršitelj

  • MARIJA SABLJAK (4) - ugovor o radu od 10.05.2016.-31.10.2016.

 

Sveukupno: 1/1 izvršitelj

 

NAPOMENA:

  • prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Otočac);
  • Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ ne osigurava izabranom kandidatu smještaj na području NP Plitvička jezera;
  • izabrani kandidat dužan je najkasnije u roku od pet dana od dana objave predmetne I. Izmjene i dopune rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274; tel. 053/751-062), te izvijestiti Javnu ustanovu „Nacionalni park Plitvička jezera“ da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu.