Nacionalni park "Plitvička jezera"

II. DOPUNA REZULTATA NATJEČAJA
turistička sezona 2017.

(javni natječaj od 24. siječnja 2017. godine, ur. broj: 600/17 - objavljen dana 1. veljače 2017. godine u „Narodnim novinama“ br. 9/17, te na službenim web stranicama HZZ-a i Ustanove)

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) objavila je dana 7. ožujka 2017. godine, pod ur. brojem 1639/17, na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr) Rezultate natječaja za turističku sezonu 2017., odnosno listu od ukupno 425 kandidata od ukupno 707 kandidata koji su podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu na predmetni natječaj, kojima je ponuđeno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) u turističkoj sezoni 2017.
Nadalje, Ustanova je dana 19. travnja 2017. godine na web stranicama Ustanove objavila I. Izmjenu i dopunu rezultata natječaja, ur. broj: 3392/17, obzirom je nakon donošenja navedenih Rezultata natječaja, ur. broj: 1639/17 od 7. ožujka 2017. godine, dio izabranih kandidata odustao od sklapanja ponuđenih ugovora o radu ili zbog drugih razloga nije sklopio ponuđeni ugovor o radu (ukupno 13 kandidata).

Nakon donošenja navedenih I. Izmjena i dopuna rezultata natječaja, još je jedan od izabranih kandidata odustao od sklapanja ugovora o radu,  i to kako slijedi:
- kandidatkinji MARIJANA BIĆANIĆ (90) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu vešarica (ugovor o radu od 05.04.2017.-31.10.2017.), međutim ista je prvo pisano izvijestila Ustanovu da nije u mogućnosti započeti s radom dana 05.04.2017. (e-mail od 28.03.2017.), a potom je izvijestila Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu (e-mail od 24.04.2017).

Obzirom na sve naprijed navedeno, Ustanova je donijela predmetnu odluku o II. Dopuni rezultata natječaja, ur. broj 1639/17 od 7. ožujka 2017. godine, i to na način da se za navedeno upražnjeno radno mjesto nudi sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) za turističku sezonu 2017., kandidatu koji je također podnio pravovremenu i potpunu prijavu na isti natječaj, kako slijedi:

IV             PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA
IV.12. Vešar/ica (m/ž) - 1 izvršitelj

  1. ANTONIO ŠAJFAR (541) - početak rada 22.05.2017.-31.10.2017.

Sveukupno: 1 izvršitelj

NAPOMENE:
- prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Otočac);
- ukoliko se utvrdi da izabrani kandidat ima zdravstvenih ograničenja za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ pisano će izvijestiti kandidata o nemogućnosti sklapanja ugovora o radu;
- Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ ne osigurava izabranom kandidatu smještaj na području NP Plitvička jezera;
- izabrani kandidat dužan se u roku od 3 (tri) dana od dana objave ovih dopuna rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274; tel. 053/751-062), te izvijestiti Javnu ustanovu „Nacionalni park Plitvička jezera“ da li prihvaća sklapanje ponuđenog ugovora o radu;
- ukoliko izabrani kandidat odustane od ponuđenog radnog mjesta prije predviđenog početka rada, poziva se da o tome pisano izvijesti Ustanovu (natasa.maricic@np-plitvicka-jezera.hr);
- u slučaju odustajanja izabranih kandidata i/ili prestanaka sklopljenih ugovora o radu s izabranim kandidatima za turističku sezonu 2017., Ustanova će putem web stranice objavljivati izmjene i dopune Rezultata natječaja za turističku sezonu 2017.
U Plitvičkim Jezerima, 8. svibnja 2017.
Ur. broj: 4132/17
                      

Ravnatelj

 

Anđelko Novosel, prof.