Nacionalni park "Plitvička jezera"

IV. DOPUNA REZULTATA NATJEČAJA
(turistička sezona 2015.)

Obavijest kandidatima u svezi Rezultata natječaja I. i II. dio

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) objavila je dana 30. ožujka 2015. godine, pod ur. brojem 2408/15, na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr) Rezultate natječaja - I. dio, te dana 15. travnja 2015. godine, pod ur. brojem 2757/15, također na web stranicama Ustanove Rezultate natječaja - II. dio, i to javnog natječaja od 13. ožujka 2015. (objavljenog u Narodnim novinama broj 31 od 18. ožujka 2015., putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove), odnosno listu od sveukupno 347 kandidata od ukupno 1068 kandidata koji su podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu na predmetni natječaj, kojima je ponuđeno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) u turističkoj sezoni 2015.

Nadalje, Ustanova je dana 8. svibnja 2015. godine na web stranicama Ustanove objavila I. Izmjene i dopune rezultata natječaja, ur. broj: 3675/15, dana 3. lipnja 2015. godine II. Izmjene i dopune rezultata natječaja, ur. broj: 4738/15, te dana 2. srpnja 2015. godine III. Dopune rezultata natječaja, ur. broj: 5356/15, obzirom je nakon donošenja navedenih Rezultata natječaja - I. II. dio, dio izabranih kandidata odustao od sklapanja ponuđenih ugovora o radu ili zbog drugih razloga nije sklopio ponuđeni ugovor o radu.

Nakon donošenja navedenih III. Dopuna rezultata natječaja, jednom od izabranih radnika prestao je ugovor o radu, i to kako slijedi:

- kandidat MATEJ KOVAČEVIĆ (72) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja - I. dio sklopio ugovor o radu za radno mjesto nosač prtljage (ugovor o radu od 01.04.2015.-31.10.2015.), međutim isti je dana 7. rujna 2015. godine dostavio pisanu zamolbu za sporazumnim prestankom radnog odnosa, te mu je na njegov zahtjev sa danom 14. rujna 2015. godine prestao radni odnos u Ustanovi;

Obzirom na naprijed navedeno, Ustanova je donijela predmetnu odluku o IV. Dopuni rezultata natječaja, i to na način da se za navedeno upražnjeno radno mjesto nudi sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) za turističku sezonu 2015., kandidatu koji je također podnio pravovremenu i potpunu prijavu na isti natječaj, kako slijedi:

 

IV PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

IV.6. Nosač prtljage – 1/1 izvršitelj

- JURAJ VUKOVIĆ rođ. 1995.g. (283) - ugovor o radu od 22.09.2015.-31.10.2015.

NAPOMENA:

- Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ ne osigurava izabranom kandidatiu smještaj na području NP Plitvička jezera;

- izabrani kandidat dužan se je najkasnije u roku od pet dana od dana objave predmetne IV. Dopune rezultata natječaja javiti referentici kadrovskih poslova (tel. 053/751-274), te izvijestiti Javnu ustanovu „Nacionalni park Plitvička jezera“ da li prihvaća sklapanje ponuđenog ugovora o radu.

U Plitvičkim Jezerima, 16. rujna 2015.

Ur. broj: 8084/15

Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“
Ravnateljica

Natalija Božičević, dipl. oec.