Nacionalni park "Plitvička jezera"

IZMJENA I DOPUNA REZULTATA NATJEČAJA

Obavijest kandidatima u svezi rezultata natječaja od 26. ožujka 2014. godine, ur. broj 2559/14

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) objavila je dana 26. ožujka 2014. godine, pod ur. brojem 2559/14, na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr) rezultate javnog natječaja od 27. veljače 2014. (objavljenog u Narodnim novinama broj 30 od 5. ožujka 2014., putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove), odnosno listu od 276 kandidata od ukupno 681 kandidata koji su podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu na predmetni natječaj, kojima je ponuđeno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) za sezonu 2014.

Kandidat JURE HODAK (656) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja sklopio ugovor o radu za radno mjesto radnik na uređivanju travnjaka (početak rada 02.04.2014.-31.10.2014.), međutim isti je dana 4. travnja 2014. godine dostavio pisanu zamolbu za sporazumnim prestankom radnog odnosa (zamolba od 4. travnja 2014. godine, ur. broj: 2968/14), te mu je sa danom 4. travnja 2014. godine prestao radni odnos u Ustanovi.

Kandidat IVANKA MALKOČ (310), unatoč činjenici što je telefonskim putem obaviještena da pristupi utvrđivanju zdravstvene sposobnosti kod Medicine rada u Otočcu, nije pristupila utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, te se smatra da je ista odustala od sklapanja ponuđenog ugovora o radu za radno mjesto čistač u Parku (početak rada 07.04.2014.-30.09.2014.).
Kandidatu SREĆKU TOMIČIĆU (49) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu konobar III (početak rada 02.06.2014.-30.09.2014.), međutim isti je dana 8. travnja 2014. godine telefonskim putem izvijestio Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu.

Kandidat ZDRAVKO RELIĆ (655), unatoč činjenici što je telefonskim putem obaviješten da pristupi utvrđivanju zdravstvene sposobnosti kod Medicine rada u Otočcu, nije pristupio utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, te se smatra da je isti odustao od sklapanja ponuđenog ugovora o radu za radno mjesto vozač panoramskog vlaka (početak rada 05.05.2014.-30.09.2014.).
Kandidatu SINIŠI KLASANU (659) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu vozač autobusa (početak rada 05.05.2014.-30.09.2014.), međutim isti je dana 7. travnja 2014. godine telefonskim putem izvijestio Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu.

Kandidatu IVANU BETLEMOVIĆU (664) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu voditelj šanka (početak rada 04.04.2014.-31.10.2014.), međutim isti je pisano izvijestio Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu (izjava od 31. ožujka 2014. godine, ur. broj 2948/14).

Kandidatu MARIJANU ČORKU (593) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu vozač B i C kategorije (početak rada 02.05.2014.-30.09.2014.), međutim na liječničkom pregledu kod Medicine rada u Otočcu je utvrđeno da isti nije zdravstveno sposoban za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta, stoga Ustanova poništava ponuđeni ugovor o radu Marijanu Čorku za obavljanje poslova radnog mjesta vozač B i C kategorije (početak rada 02.05.2014.-30.09.2014.). Obzirom na navedene okolnosti, Ustanova je donijela odluku da se kandidat OLIVER BARBIĆ (7), kojem je sukladno objavljenim rezultatima natječaja, ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu vozač (početak rada 02.05.2014.-30.09.2014.) premjesti na radno mjesto vozač B i C kategorije (početak rada 02.05.2014.-30.09.2014.)

Obzirom na sve naprijed navedeno, Ustanova je donijela odluku o izmjeni i dopuni rezultata natječaja, ur. broj 2559/14 od 26. ožujka 2014. godine, i to na način da se za navedena upražnjena radna mjesta nudi sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) za sezonu 2014., kandidatima koji su također podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu na isti natječaj, kako slijedi:

I SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA

I.2. Radnik na uređivanju travnjaka

  • IVICA MESIĆ (187) - početak rada 02.05.2014.-30.09.2014.

I.5. Čistač u Parku

  • ANA ŽANIĆ (292) - početak rada 02.05.2014.-30.09.2014.

II SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

II.9. Vozač panoramskog vlaka

*O izboru kandidata za radno mjesto vozač panoramskog vlaka Ustanova će odlučiti naknadno.

II.10. Vozač autobusa

  • MARKO HODAK (347) - početak rada 05.05.2014.-30.09.2014.

IV PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

IV.5. Konobar III

  • ANTE RUKAVINA (418) - početak rada 02.06.2014.-30.09.2014.

IV.13. Voditelj šanka

  • VESNA ŠNJARIĆ (269) - početak rada 23.04.2014.-31.10.2014.

IV.17. Vozač

  • TOMISLAV VUKOVIĆ (162) - početak rada 02.05.2014.-30.09.2014.

U Plitvičkim Jezerima, 16. travnja 2014.
Ur. broj: 3220/14