Nacionalni park "Plitvička jezera"

I. IZMJENA I DOPUNA REZULTATA NATJEČAJA

(turistička sezona 2015.)

Obavijest kandidatima

u svezi Rezultata natječaja - II. dio od 15. travnja 2015. godine, ur. broj 2757/15

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) objavila je dana 15. travnja 2015. godine, pod ur. brojem 2757/15, na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr) Rezultate natječaja - II. dio, i to javnog natječaja od 13. ožujka 2015. (objavljenog u Narodnim novinama broj 31 od 18. ožujka 2015., putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove), odnosno listu od 193 kandidata od ukupno 1068 kandidata koji su podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu na predmetni natječaj, kojima je ponuđeno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) u turističkoj sezoni 2015.

Nakon donošenja navedenih Rezultata natječaja - II. dio, ur. broj 2757/15 od 15. travnja 2015. godine, dio izabranih kandidata je odustao od sklapanja ponuđenih ugovora o radu ili zbog drugih razloga nije sklopio ponuđeni ugovor o radu (ukupno 17 kandidata), i to kako slijedi:

 • kandidatu VJEKOSLAV CVITKOVIĆ (680) hrvatski branitelj je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu radnik na uređivanju travnjaka (ugovor o radu od 04.05.2015.-31.10.2015.), međutim isti je pisano izvijestio Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu (izjava od 17. travnja 2015. godine);
 • kandidatu DARIO FELLER (673) hrvatski branitelj je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu čistač u Parku (ugovor o radu od 04.05.2015.-31.10.2015.), međutim isti je pisano izvijestio Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu (izjava od 22. travnja 2015. godine);
 • kandidatu INA VUKUŠIĆ (675) član obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu turistički vodič (ugovor o radu od 01.05.2015.-31.10.2015.), međutim ista je pisano izvijestila Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu (izjava od 17. travnja 2015. godine);
 • kandidatu IGOR KOVAČ (533) hrvatski branitelj je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu informator (ugovor o radu od 01.05.2015.-31.10.2015.), međutim isti je pisano izvijestio Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu (izjava od 24. travnja 2015. godine);
 • kandidatu DRAGICA GLEDIĆ (308) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu prodavač II - *sladoled (ugovor o radu od 01.05.2015.-30.09.2015.), međutim ista je pisano izvijestila Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu (izjava od 30. travnja 2015. godine);
 • kandidatu KRISTINA PREGELJ (476) dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu prodavač II - *sladoled (ugovor o radu od 01.06.2015.-30.09.2015.), međutim ista je pisano izvijestila Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu (izjava od 16. travnja 2015. godine);
 • kandidatu MONIKA MOĆAN (322) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu kuhar III (ugovor o radu od 04.05.2015.-31.10.2015.), međutim ista je pisano izvijestila Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu (izjava od 16. travnja 2015. godine);
 • kandidatu TOMISLAV PUŠKEC (895) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu kuhar III (ugovor o radu od 04.05.2015.-31.10.2015.), međutim isti je usmeno izvijestio Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu;
 • kandidatu IVAN TOMEK (847) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu kuhar III (ugovor o radu od 18.05.2015.-31.10.2015.), međutim isti je pisano izvijestio Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu (izjava od 27. travnja 2015. godine);
 • kandidatu PETAR ZDUNIĆ (525) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu kuhar III (ugovor o radu od 18.05.2015.-31.10.2015.), međutim isti je pisano izvijestio Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu (izjava od 24. travnja 2015. godine);
 • kandidatu SANDRA DASOVIĆ (458) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu sobarica (ugovor o radu od 04.05.2015.-31.10.2015.), međutim ista je pisano izvijestila Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu (izjava od 24. travnja 2015. godine);
 • kandidatu IVICA BILEN (207) hrvatski branitelj je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu kućni majstor-elektrotehničar (ugovor o radu od 04.05.2015.-31.10.2015.), međutim isti nije zadovoljio propisanim posebnim uvjetima rada za obavljanje navedenog radnog mjesta (zdravstvena sposobnost), te je Ustanova donijela odluku kojom se povlači dio objavljenih rezultata natječaja koji se odnose na predmetno radno mjesto (dopis Ustanove, ur. broj: 3012/15 od 24. travnja 2015. godine);
 • kandidatu JELENA RUŽIĆ (672) hrvatski branitelj je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu blagajnica (ugovor o radu od 27.04.2015.-31.10.2015.), međutim ista je pisano izvijestila Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu (izjava od 17. travnja 2015. godine);
 • kandidatu TOMISLAV VUKOVIĆ (514) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu vozač (ugovor o radu od 01.05.2015.-31.10.2015.), međutim isti je pisano izvijestio Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu (izjava od 29. travnja 2015. godine);
 • kandidatu MARKO PAVLOVIĆ (968) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu mesar (ugovor o radu od 04.05.2015.-31.10.2015.), međutim isti je pisano izvijestio Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu (izjava od 24. travnja 2015. godine);
 • kandidatu GORAN MIROSAVLJEVIĆ (538) hrvatski branitelj je sukladno objavljenim rezultatima natječaja ponuđeno sklapanje ugovora o radu na radnom mjestu referent nabave (ugovor o radu od 11.05.2015.-31.10.2015.), međutim isti je pisano izvijestio Ustanovu da odustaje od sklapanja ponuđenog ugovora o radu (izjava od 21. travnja 2015. godine);
 • kandidat DINO ČAČIĆ (318) hrvatski branitelj je sukladno objavljenim rezultatima natječaja sklopio ugovor o radu za radno mjesto vatrogasac-vozač (početak rada 27.04.2014.-31.10.2014.), međutim isti je dana 28. travnja 2015. godine dostavio pisanu zamolbu za sporazumnim prestankom radnog odnosa, te mu je na njegov zahtjev sa danom 28. travnja 2015. godine prestao radni odnos u Ustanovi.

Obzirom na sve naprijed navedeno, Ustanova je donijela predmetnu odluku o I. Izmjeni i dopuni rezultata natječaja, ur. broj 2757/15 od 15. travnja 2015. godine, i to na način da se za navedena upražnjena radna mjesta nudi sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) za turističku sezonu 2015., kandidatima koji su također podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu na isti natječaj, kako slijedi:

I          SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA:

I.4. Radnik na uređivanju travnjaka - 1/1 izvršitelj

 • IVAN OREŠKOVIĆ (873) - ugovor o radu od 15.05.2015.-31.10.2015.

I.7. Čistač u Parku  –  1/1 izvršitelj

 • IVICA BILEN (207) - ugovor o radu od 15.05.2015.-31.10.2015. (hrvatski branitelj)

II         SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

II.1. Turistički vodič - 1/1 izvršitelj

 • MARIJA SABLJAK (397) - ugovor o radu od 15.05.2015.-31.10.2015.

II.3. Informator – 1/1 izvršitelj

 • IVANA LUKETIĆ (356) - ugovor o radu od 15.05.2015.-31.10.2015.

III       PODRUŽNICA TRGOVINE

III.1. Prodavač II – 2/2 izvršitelja

 • MARIJA KESER* (630) - ugovor o radu od 15.05.2015.-30.09.2015. (*sladoled)
 • JOSIPA HRGOTA* (236) - ugovor o radu od 01.06.2015.-30.09.2015. (*sladoled)

IV        PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

IV.9. Kuhar III – 4/4 izvršitelja                                                      

 • STJEPAN LUKETIĆ (556) - ugovor o radu od 18.05.2015.-31.10.2015.
 • ANTONIO TONKOVIĆ (439) - ugovor o radu od 18.05.2015.-31.10.2015.
 • LUKA ANTUNOVIĆ (447) - ugovor o radu od 18.05.2015.-31.10.2015.
 • ANA ŽANIĆ (90) - ugovor o radu od 18.05.2015.-31.10.2015.

IV.11. Sobarica – 1/1 izvršitelj

 • TANJA VUČKOVIĆ (615) - ugovor o radu od 18.05.2015.-31.10.2015.

IV.13. Kućni majstor-elektrotehničar - 1/1 izvršitelj

 • IVICA BRAJKOVIĆ (273) - ugovor o radu od 18.05.2015.-31.10.2015.

IV.15. Blagajnik – 1/1 izvršitelj

 • NATALIJA OREŠKOVIĆ (227) - ugovor o radu od 15.06.2015.-31.10.2015.

IV.20. Vozač – 1/1 izvršitelj

 • DUŠKO ČORTAN (468) - ugovor o radu od 18.05.2015.-31.10.2015.

IV.22. Mesar – 1/1 izvršitelj

 • TOMISLAV LJUBIČIĆ (1010) - ugovor o radu od 18.05.2015.-31.10.2015.

VII      SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

VII.1. Referent nabave - 1/1 izvršitelj

 • DANIJELA MALNAR VUKOVIĆ (444)  - ugovor o radu od 15.05.2015.-31.10.2015.

VII.3. Vatrogasac-vozač - 1/1 izvršitelj

 • DRAGO RENDULIĆ (466) - ugovor o radu od 15.05.2015.-31.10.2015.

Sveukupno: 17/17 izvršitelja

NAPOMENA:

- prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Otočac);

- Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera;

- izabrani kandidati dužni su se najkasnije u roku od pet dana od dana objave predmetne I. Izmjene i dopune rezultata II. dijela natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274; tel. 053/751-062), te izvijestiti Javnu ustanovu „Nacionalni park Plitvička jezera“ da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu.

U Plitvičkim Jezerima, 8. svibnja 2015.

Ur. broj: 3675/15