Nacionalni park "Plitvička jezera"

IZMJENA REZULTATA NATJEČAJA
natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme
(radi zamjene zbog odsutnosti postojećeg zaposlenika)
referent nabave (m/ž) - 1 izvršitelj

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) objavila je dana 2. ožujka 2017. godine na službenim web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr) Rezultate natječaja, ur. broj: 1513/17, za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na određeno vrijeme (radi zamjene zbog odsutnosti postojećih zaposlenika) za radno mjesto referent nabave  (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca u Službi zajedničkih poslova, Odjelu nabave i skladišta, sve sukladno provedenom javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 14 od 15. veljače 2017. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Nakon objave navedenih Rezultata natječaja izabrani kandidat GORAN ZRILE (sin smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata) sklopio je dana 13. ožujka 2017. godine ugovor o radu na određeno vrijeme za radno mjesto referent nabave  (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca (radi zamjene zbog odsutnosti postojećih zaposlenika), međutim isti je zatražio sporazumni prestanak radnog odnosa, te je dana 7. travnja 2017. godine prestao radni odnos izabranog kandidata na navedenom radnom mjestu. 

Obzirom na navedeno, a sukladno čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera te prijedlogu Sande Sertić, dipl. oec., voditeljice Odjela nabave i skladišta u Ustanovi, ravnatelj Ustanove Anđelko Novosel, prof., donio je odluku o izboru drugog kandidata:

I                 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA
I.I.            ODJEL NABAVE I SKLADIŠTA
I.I.1.        Referent nabave (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca
                  - MATEA BROZINČEVIĆ
NAPOMENE:
- izabrana radnica će započeti s radom dana 2. svibnja 2017. godine (ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme - do povratka na posao privremeno odsutne službenice)
- izabrana radnica dužna se najkasnije u roku od 3 dana od dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274; 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaća sklapanje ponuđenog ugovora o radu

U Plitvičkim Jezerima, 25. travnja 2017.
Ur. broj: 3499/17

Ravnatelj:
Anđelko Novosel, prof.