Nacionalni park "Plitvička jezera"

OBAVIJEST KANDIDATIMA - nadzornik II i nadzornik III

natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme u Službi zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka

(Odjel nadzora, zaštite i čuvanja Nacionalnog parka)


Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12 - osnovni tekst, NN br. 141/12 - Dodatak I i NN br. 150/13 i 153/13 - Dodatak II), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 112-01/14-01/04 URBROJ: 517-03-1-1-16-487 od 19. kolovoza 2016. godine, oglasila je natječaj za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na neodređeno vrijeme (zbog prestanka ugovora o radu) na više radnih mjesta u Službi zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka, među ostalim i za radna mjesta nadzornik II (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseci i nadzornik III (m/ž) - 2 izvršitelja s probnim radom 3 mjeseca, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 77 od 26. kolovoza 2016. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Kandidati koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu za radna mjesta nadzornik II (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseca i nadzornik III (m/ž) - 2 izvršitelja s probnim radom 3 mjeseca u Odjelu nadzora, zaštite i čuvanja Nacionalnog parka, te koji su zadovoljili propisane formalne uvjete za svako pojedino radno mjesto (posebice se odnosi na uvjet propisane stručne spreme te radnog iskustva) pozvani su da dana 7. listopada 2016. godine s početkom u 10,00 sati (Hotel „Jezero“, dvorana „Flora“) pristupe na pisano i usmeno testiranje iz znanja stranih jezika radi utvrđivanja znanja jednog svjetskog jezika (ukupno je pozvano 27 kandidata).

Dana 7. listopada 2016. godine na testiranje iz znanja stranih jezika pristupilo je ukupno 24 pozvanih kandidata, dok se za 3 kandidata koji nisu pristupili testiranju smatra da su povukli prijavu za natječaj.

Kandidati koji su prema dostavljenom Izviješću o rezultatima testiranja (Klasa: 602-07/09/03 Urbroj: 493-02-16-071 od 10. listopada 2016. godine) na pisanom i usmenom testiranju pokazali minimalno B1 stupanj znanja stranih jezika (engleski jezik), bit će pozvani na intervju kako slijedi:

Za radna mjesta: nadzornik II (m/ž) i nadzornik III (m/ž)

R.br.

Ime i prezime

Odjel nadzora, zaštite i čuvanja Nacionalnog parka

 

Nadzornik II

Nadzornik III

1.

Igor Mrkonja

+

 

2.

Slaven Vuković

+

+

3.

Matija Ivanić

+

+

4.

Jelena Marković

+

+

5.

Nada Trogrlić

+

 

6.

Tomislav Ostrun

+

+

7.

Klara Šafar

+

 

Napomena:

- o terminu intervjua kandidati će biti pravovremeno obaviješteni putem web stranice Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr)

Za sve dodatne informacije i/ili pojašnjenja kandidati se mogu obratiti voditeljici Odjela pravnih kadrovskih i općih poslova Nataši Maričić Brkljačić, dipl. iur. (tel. 053/751-375; 099/2767-300).