Nacionalni park "Plitvička jezera"

III DOPUNA REZULTATA NATJEČAJA


Obavijest kandidatima
u svezi rezultata natječaja od 26. ožujka 2014. godine, ur. broj 2559/14

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) objavila je dana 26. ožujka 2014. godine, pod ur. brojem 2559/14, na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr) rezultate javnog natječaja od 27. veljače 2014. (objavljenog u Narodnim novinama broj 30 od 5. ožujka 2014., putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove), odnosno listu od 276 kandidata od ukupno 681 kandidata koji su podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu na predmetni natječaj, kojima je ponuđeno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) za sezonu 2014., kao i Izmjene i dopune rezultata natječaja, ur. broj 3220/14 od 16. travnja 2014. godine, te Dopunu rezultata natječaja, ur. broj 3617/14 od 29. travnja 2014. godine.

Kandidat ANDRIJANA VIDOVIĆ (93) je sukladno objavljenim rezultatima natječaja sklopila ugovor o radu za radno mjesto konobar III (početak rada 02.06.2014.-30.09.2014.), međutim ista je dana 10. lipnja 2014. godine dostavila pisanu zamolbu za sporazumnim prestankom radnog odnosa (zamolba od 10. lipnja 2014. godine, ur. broj: 339/14), te joj je sa danom 15. lipnja 2014. godine prestao radni odnos u Ustanovi.
Obzirom na naprijed navedeno, Ustanova je donijela odluku o III Dopuni rezultata natječaja, ur. broj 2559/14 od 26. ožujka 2014. godine, i to na način da se za navedena upražnjena radna mjesta nudi sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) za sezonu 2014., kandidatima koji su također podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu na isti natječaj, kako slijedi:

IV PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

IV.5. Konobar III

  • MARIJA PALIAN (104) - početak rada 26.06.2014.-30.09.2014.

 

U Plitvičkim Jezerima, 23. lipnja 2014.
Ur. broj: 6351/14

Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“
v.d. ravnateljica

Natalija Božičević, dipl. oec.