Nacionalni park "Plitvička jezera"

 

OBAVIJEST O PONIŠTENJU NATJEČAJA
stručni referent - administrator informatičkog sustava (m/ž) - 1 izvršitelj
(radi zamjene zbog odsutnosti postojećih zaposlenika) 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 24/17), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na određeno vrijeme (radi zamjene zbog odsutnosti postojećeg zaposlenika) za radno mjesto  stručni referent - administrator informatičkog sustava (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseca u Službi zajedničkih poslova, Odjelu informatike i telekomunikacija, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 57 od 4. lipnja 2017. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedeno radno mjesto Ustanova je zaprimila ukupno dvije prijave.

Ovim putem izvješćujemo prijavljene kandidate da je ravnatelj donio odluku o poništenju natječaja za radno mjesto stručni referent - administrator informatičkog sustava (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseca (radi zamjene zbog odsutnosti postojećeg zaposlenika) jer se radnik Ustanove zaposlen na neodređeno vrijeme na navedenom radnom mjestu vratio na rad, te zaključio bolovanje.

Također ističemo da dokumentaciju dostavljenu uz prijavu, ukoliko ne želite da ista ostane u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova, možete uz prethodnu najavu podignuti u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova (053/751-375) ili zatražiti da Vam je proslijedimo poštom.
U Plitvičkim Jezerima, 17. srpnja 2017.
Ur. broj: 7806/17

Ravnatelj

Anđelko Novosel, prof.