Nacionalni park "Plitvička jezera"

OBUSTAVU DIJELA JAVNOG NATJEČAJA

Na temelju toč. V. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN br. 114/14), Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ zastupana po vršiteljici dužnosti ravnateljice Nataliji Božičević, dipl. oec., objavljuje

OBUSTAVU DIJELA JAVNOG NATJEČAJA:

objavljenog u Narodnim novinama broj 118 od 3. listopada 2014. godine za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na neodređeno vrijeme (zbog prestanka ugovora o radu namještenika), i to za radno  mjesto:

II PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

II. 1.       Sanitarni tehničar na bazenu (m/ž) – 1 izvršitelj (probni rad 2 mjeseca)

U Plitvičkim Jezerima, 9. prosinca 2014.

Ur. broj: 12601/2014