Nacionalni park "Plitvička jezera"

ODLUKA O ODABIRU izabranih ponuditelja – elektroničkih medija s područja Ličko-senjske županije

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, te sukladno objavljenom Pozivu na dostavu ponuda elektroničkim medijima s područja Ličko-senjske županije, ur. broj: 12557/14 od 4. prosinca 2014. godine, te prijedlogu Povjerenstva za provedbu Pozivu na dostavu ponuda, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ zastupana po vršiteljici dužnosti ravnateljice  Nataliji Božičević, dipl. oec., donosi slijedeću

ODLUKU O ODABIRU
izabranih ponuditelja - elektroničkih medija s područja Ličko-senjske županije

I.

Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ sklopit će ugovore o poslovnoj suradnji za nabavu usluga oglašavanja, marketinga i promidžbe u periodu od 15.12.2014.-15.12.2015.  s izabranim elektroničkim medijima s područja Ličko-senjske županije u visini iznosa osiguranih sredstva za usluge oglašavanja, marketinga i promidžbe u 2015. godini, a prema prijedlogu Povjerenstva za provedbu Poziva, i to kako slijedi:

 1. Robert Labrović vl. obrta „LOKI SERVICE“ iz Otočca
  - u iznosu od 25.000,00 kn
 2. LIKA-NEKRETNINE d.o.o. Otočac
  - u iznosu od 15.000,00 kn
 3. Hrvoje Jurković vl. obrta „LIKA ONLINE“ iz Gospića
  - u iznosu od 25.000,00 kn
 4. HRVATSKI RADIO OTOČAC, d.o.o. Otočac
  - u iznosu od 20.000,00 kn
 5. UDRUGA ZA PROMICANJE LOKALNE UPRAVE I SAMOUPRAVE - „LIKAPLUS“
  - u iznosu od 15.000,00 kn

II.

Izabrani ponuditelji navedeni u toč. I. bit će pozvani na sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji u roku od tri dana od dana objave ove Odluke na službenim web stranicama Ustanove. Ukoliko izabrani ponuditelji najkasnije do 18. prosinca 2014. godine do 12,00 sati odbiju potpisati ponuđeni ugovor o poslovnoj suradnji, smatrat će se da su odustali od svoje ponude.

III.

Ova Odluka će se objaviti na službenim web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr).

IV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Plitvičkim Jezerima, 15. prosinca 2014.
Ur. broj: 12663/14