Nacionalni park "Plitvička jezera"

PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG NATJEČAJA

Na temelju odluke v. d. ravnateljice, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ objavljuje

PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG NATJEČAJA:

objavljenog u Narodnim novinama broj 30 od 5. ožujka 2014. godine za sljedeća radna mjesta:

I SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA:

I.6.. Prezentator prirodnih posebnosti Nacionalnog parka – 2 izvršitelja

U Plitvičkim Jezerima, 26. ožujka 2014.
Ur. broj: 2560/14