Nacionalni park "Plitvička jezera"

POZIV KANDIDATIMA NA INTERVJU
natječaj za zapošljavanje službenika na određeno vrijeme
 (zbog povećanog opsega posla - do 30.09.2017.)
referent turističke prodaje III vrste (m/ž) - 1 izvršitelj

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 24/17), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla - do 30.09.2017.), i to za radno mjesto referent turističke prodaje III vrste (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseca u Službi marketinga i prodaje, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 53 od 7. lipnja 2017. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedeno radno mjesto Ustanova je zaprimila ukupno 4 prijave.

Kandidati koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu za radno mjesto referent turističke prodaje III vrste (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radnom 3 mjeseci u Službi marketinga i prodaje, te zadovoljavaju propisane formalne uvjete za navedeno radno mjesto (posebice se to odnosi na propisani uvjet najmanje jedne godine radnog iskustva) pozivaju se da pristupe na intervju (na hrvatskom i engleskom jeziku) koji će se održati kako slijedi:

R.br.

Ime i prezime

Vrijeme intervjua

1.

Božana Hodak

10,00 sati

2.

Martina Kovačević

10,30 sati

Intervju će se održati dana 29. lipnja 2017. godine (četvrtak) s početkom u 10,00 sati u Plitvičkim Jezerima, Hotel „Jezero“ (TV Salon).

Za sve dodatne informacije ili pojašnjenja, kao i primjedbe na uočene greške ili nepravilnosti u popisu kandidata pozvanih na testiranje/intervju, kandidati se mogu obratiti v.d. voditeljice Službe zajedničkih poslova - tajnici Ustanove Nataši Maričić Brkljačić, dipl. iur. (tel. 053/751-375; 099/2767-300).

Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

U Plitvičkim Jezerima, 26. lipnja 2017.
Ur. broj: 6529/17

Ravnatelj

Anđelko Novosel, prof.