Nacionalni park "Plitvička jezera"

POZIV KANDIDATIMA NA INTERVJU - blagajnik i konobar

natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme (do povratka privremeno nenazočnih namještenika na posao)


Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12 - osnovni tekst, NN br. 141/12 - Dodatak I i NN br. 150/13 i 153/13 - Dodatak II), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 112-01/14-01/04 URBROJ: 517-03-1-1-16-471 od 5. srpnja 2016. godine, oglasila je natječaj za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (do povratka privremeno nenazočnih namještenika na posao) i to za radna mjesta: blagajnik (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca i konobar I (m/ž) - 1 izvršitelja s probnim radom 2 mjeseca, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 64 od 13. srpnja 2016. godine) te dopuni javnog natječaja također objavljenoj u Narodnim novinama (br. 65 od 15. srpnja 2016. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedena radna mjesta Ustanova je zaprimila ukupno 24 pravovremene prijave.

Kandidati koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu za navedena radna mjesta, te zadovoljavaju propisane formalne uvjete za svako pojedino radno (posebice se odnosi na uvjet propisane stručne spreme te radnog iskustva) mjesto pozivaju se da pristupe na intervju koji će se održati kako slijedi:

 

I               PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

I.I.           Blagajnik (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca

1. ANKA IVANKOVIĆ

2. MARINA UREMOVIĆ

3. ANITA ŠPEHAR

4. MAGDALENA ŠIMUNIĆ

5. AMALIJA MEGLIĆ

6. TOMISLAV PERICA

7. DANIJELA ŠPOLJARIĆ

8. ANA BIĆANIĆ

9. PETRA HODAK

10. NIKOLA VIDOŠ

11. MILAN BUTORAC

12. NATALIJA OREŠKOVIĆ

 

Intervju će se održati dana 8. kolovoza 2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 9,30 sati u višenamjenskoj dvorani (ZSC dr. Ivo Pevalek, II kat).

 

I.II.         Konobar I (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca

1. MIHOVIL SMOLČIĆ

2. ANA PEMPER

 

Intervju će se održati dana 8. kolovoza 2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 9,00 sati u višenamjenskoj dvorani (ZSC dr. Ivo Pevalek, II kat).

Za sve dodatne informacije ili pojašnjenja, kao i primjedbe na uočene greške ili nepravilnosti u popisu kandidata pozvanih na intervju, kandidati se mogu obratiti voditeljici Odjela pravnih kadrovskih i općih poslova Nataši Maričić Brkljačić, dipl. iur. (tel. 053/751-375; 099/2767-300).

Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.