Nacionalni park "Plitvička jezera"

Poziv kandidatima na intervju

računovodstveni referent faktura (m/ž) - 1 izvršitelj na određeno vrijeme  i računovodstveni referent salda-conti kupaca (m/ž) - 1 izvršitelj na određeno vrijeme 

(do povratka privremeno nenazočnih službenika na posao)

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12 - osnovni tekst, NN br. 141/12 - Dodatak I i NN br. 150/13 i 153/13 - Dodatak II), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, a po pribavljenim prethodnim suglasnostima Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 112-01/14-01/04 URBROJ: 517-03-1-1-16-406 od 11. veljače 2016. godine i KLASA: 112-01/14-01/04 URBROJ: 517-03-1-1-16-426 od 18. ožujka 2016. godine, oglasila je potrebu za zasnivanjem radnog odnosa za prijam u radni odnos radnika na određeno vrijeme (do povratka privremeno nenazočnih službenika na posao) i to radna mjesta računovodstveni referent faktura (m/ž) - 1 izvršitelj na određeno vrijeme i računovodstveni referent salda-conti kupaca (m/ž) - 1 izvršitelj na određeno vrijeme, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 28 od 30. ožujka 2016. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedena radna mjesta Ustanova je zaprimila ukupno 25 prijava.

Kandidati koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu za navedena radna mjesta, te zadovoljavaju propisane formalne uvjete za radno mjesto računovodstveni referent faktura  (SSS-IV/I stupanj stručne spreme ekonomskog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva, poznavanje jednog svjetskog jezika i znanje rada na računalu; poznavanje MS Office paketa) odnosno za radno mjesto računovodstveni referent salda-conti kupaca (SSS-IV/I stupanj stručne spreme ekonomskog smjera, najmanje tri godine radnog iskustva i znanje rada na računalu; poznavanje MS Office paketa) pozivaju se da pristupe na intervju koji će se održati dana 26. travnja 2016. godine (utorak) s početkom u 11,00 sati u Konferencijskoj dvorani (ZSC dr. Ivo Pevalek, II kat)., i to kako slijedi:

Red.br.

Ime i prezime

računovodstveni referent faktura

računovodstveni referent salda-conti kupaca

1.

Ana Conjar

+

 

2.

Božana Hodak

+

 

3.

Sanja Daić

+

+

4.

Kristina Špehar

+

+

5.

Danijela Pavličić

+

-

6.

Josipa Rendulić

+

-

7.

Antonela Čorak

+

-

8.

Anita Špehar

+

+

9.

Mirela Kostelac

+

+

10.

Ana Matasić

+

-

11.

Ivana Štefanac

+

 

12.

Vedrana Krizmanić

+

 

13.

Milan Čančar

+

+

14.

Natalija Orešković

+

+

15.

Martina Turkalj

+

-

16.

Marta Hudorović

+

 

17.

Vesna Dukić Salopek

+

+

18.

Anamarija Vidoš

+

+

19.

Ivana Krizmanić

+

+

20.

Damir Špoljarić

+

+

21.

Marko Perišić

+

 

22.

Magdalena Božičević

+

+

*Napomena: 3 prijavljena kandidata ne zadovoljavaju propisani formalni uvjet najmanje 1 godina radnog iskustva (Sandra Špoljarić, Marija Sabljak i Tamara Cvitković)

Za sve dodatne informacije ili pojašnjenja, kao i primjedbe na uočene greške ili nepravilnosti u popisu kandidata pozvanih na intervju, kandidati se mogu obratiti voditeljici Odjela pravnih kadrovskih i općih poslova Nataši Maričić Brkljačić, dipl. iur. (tel. 053/751-375; 099/2767-300).

Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

U Plitvičkim Jezerima, 22. travnja 2016.

Ur. broj: 3040/16