Nacionalni park "Plitvička jezera"

POZIV KANDIDATIMA NA TESTIRANJE
natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme -
voditelj Službe marketinga i prodaje (m/ž) - 1 izvršitelj

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na neodređeno u Službi marketinga i prodaje, i to za radno mjesto voditelj Službe marketinga i prodaje (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 19 od 3. ožujka 2017. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedeno radno mjesto Ustanova je zaprimila ukupno 6 prijava.

 

Kandidati koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu za radno mjesto voditelj Službe marketinga i prodaje (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci, te zadovoljavaju formalne uvjete propisane natječajem (VSS-VII/I stupanj stručne spreme turističkog, ekonomskog ili marketinškog smjera i najmanje tri godine radnog iskustva u struci) pozivaju se da pristupe na pisano i usmeno testiranje iz znanja stranih jezika radi utvrđivanja znanja dva svjetska jezika (minimalno C1 stupanj znanja jednog stranog jezika, te minimalno B1 stupanj znanja drugog stranog jezika)  koje će se održati kako slijedi:

Za radno mjesto: voditelj Službe marketinga i prodaje (m/ž)

R.br.

Ime i prezime

 

 

  1. strani jezik
  1. strani jezik

1.

Marija Turkalj

engleski

njemački

2.

Manda Batinić

njemački

engleski ili španjolski

3.

Iva Jurašin

engleski

talijanski

4.

Ana Maros

engleski

španjolski

Testiranje će se održati dana 24. ožujka 2017. godine (petak) u Hotelu „Plitvice“ (TV salon) s početkom u 10,00 sati (1. strani jezik), te s početkom u 12,00 sati (2. strani jezik).

 

Napomene:
- testiranje se sastoji od pismenog i usmenog dijela
- pismeni dio traje 60 minuta i svi ga kandidati polažu istodobno u jednoj prostoriji
- po završetku pismenog dijela bit će stanka od 30 minuta radi ispravka testova
- potom će svaki kandidat pojedinačno pristupiti usmenom dijelu testiranju
- kandidati koji zadovolje traženi stupanj/razinu znanja stranog jezika bit će pozvani naknadno na psihologijsko testiranje i intervju pred Povjerenstvom Ustanove

 

Za sve dodatne informacije ili pojašnjenja, kao i primjedbe na uočene greške ili nepravilnosti u popisu kandidata pozvanih na testiranje, kandidati se mogu obratiti v.d. voditeljice Službe zajedničkih poslova - tajnici Ustanove Nataši Maričić Brkljačić, dipl. iur. (tel. 053/751-375; 099/2767-300).

Kandidati koji ne pristupe pisanom i/ili usmenom testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

U Plitvičkim Jezerima, 17. ožujka 2017.
Ur. broj: 1986/17

v.d. Ravnatelja

Anđelko Novosel, prof.