Nacionalni park "Plitvička jezera"

POZIV KANDIDATIMA NA TESTIRANJE I INTERVJU

natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme

(prezentator prirodnih posebnosti)

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12 - osnovni tekst, NN br. 141/12 - Dodatak I i NN br. 150/13 i 153/13 - Dodatak II), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 112-01/14-01/04 URBROJ: 517-03-1-1-16-487 od 19. kolovoza 2016. godine, oglasila je natječaj za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na neodređeno vrijeme za radno mjesto u Službi zajedničkih poslova - referent javne nabave (m/ž) u Odjelu nabave i skladišta - 2 izvršitelja s probnim radom 6 mjeseci, te za radno mjesto u Službi zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka - prezentator prirodnih posebnosti Nacionalnog parka (m/ž) u Odsjeku prezentacije Nacionalnog parka - 2 izvršitelja s probnim radom 6 mjeseci, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 86 od 26. rujna 2016. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

 

Za radno mjesto prezentator prirodnih posebnosti (m/ž) Ustanova je zaprimila ukupno 12 prijava.

 

Kandidati koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu za radno mjesto  prezentator prirodnih posebnosti Nacionalnog parka (m/ž) - 2 izvršitelja s probnim radom 6 mjeseci, te koji su zadovoljavali propisane formalne uvjete za navedeno radno mjesto (posebice se odnosi na uvjet propisane stručne spreme te radnog iskustva) pozvani su da dana 28. listopada 2016. godine s početkom u 12,00 sati pristupe u Hotel „Plitvice“ na pisano i usmeno testiranje iz znanja stranih jezika radi utvrđivanja znanja jednog svjetskog jezika (ukupno je pozvano 5 kandidata).

 

Kandidati koji su na pisanom i usmenom testiranju pokazali veliki stupanj znanja engleskog jezika (1. strani jezik), te srednji stupanj znanja talijanskog ili njemačkog jezika (2. strani jezik), sve sukladno objavljenoj Obavijesti kandidatima, ur. broj: 11068/16 od 11. studenog 2016. godine, pozivaju se da pristupe na psihologijsko testiranje i intervju koji će se održati kako slijedi:

 

Za radno mjesto: prezentator prirodnih posebnosti nacionalnog parka (m/ž)

1.

Marija Kulić

2.

Jelena Marković*

3.

Tea Dorogi

4.

Zvonimir Drvar

*Napomena: Jelena Marković se poziva samo na intervju u 14,30 sati (obzirom je dana 14.11.2016. bila na psihologijskom testiranju u Ustanovi za radna mjesta nadzornik II i nadzornik III)

 

 

Psihologijsko testiranje i intervju će se održati dana 6. prosinca 2016. godine (utorak) s početkom u 9,30 sati u Plitvičkim Jezerima - Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek (Konferencijska dvorana, II kat).

 

Napomene za kandidate:

- psihologijsko testiranje obuhvaća psihologijsku procjenu kandidata (test kognitivnih sposobnosti, te većeg broja upitnika ličnosti)

- psihologijsko testiranje počinje u 9,30 sati te traje 120 minuta, nakon čega slijedi stanka (stanka od 11,30 do 14,30 sati)

- nakon stanke će svaki kandidat pojedinačno pristupiti intervjuu (intervju obuhvaća razgovor s povjerenstvom Ustanove)

- intervju počinje u 14,30  sati

- predviđeno trajanje intervjua sa svakim kandidatom - 30 min

*predviđeni završetak intervjua do 16,30 sati

 

 

Za sve dodatne informacije ili pojašnjenja, kao i primjedbe na uočene greške ili nepravilnosti u popisu kandidata pozvanih na testiranje i intervju, kandidati se mogu obratiti voditeljici Odjela pravnih kadrovskih i općih poslova Nataši Maričić Brkljačić, dipl. iur. (tel. 053/751-375; 099/2767-300).

 

Kandidati koji ne pristupe testiranju i/ili intervjuu smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

 

U Plitvičkim Jezerima, 22. studenog 2016.

Ur. broj: 11333/16

 

v.d. Ravnatelja

 

Anđelko Novosel, prof.