Nacionalni park "Plitvička jezera"

POZIV KANDIDATIMA NA TESTIRANJE I INTERVJU

natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme

(referent kongresne prodaje i referent turističke prodaje I. vrste)

 

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12 - osnovni tekst, NN br. 141/12 - Dodatak I i NN br. 150/13 i 153/13 - Dodatak II), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine), članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ i toč. II. st. 1. alineja 6. u vezi sa toč. III. st. 1. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN br. 70/16), oglasila je natječaj za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (radi zamjene odsutnog postojećeg zaposlenika) za radna mjesta u Službi marketinga i prodaje, i to radno mjesto referent kongresne prodaje (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci i radno mjesto referent turističke prodaje I. vrste (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 100 od 2. studenog 2016. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

 

Za radna mjesta referent kongresne prodaje i referent turističke prodaje I. vrste Ustanova je zaprimila ukupno 5 prijava, s time da 2 prijave ne zadovoljavaju propisani formalni uvjet natječaja (VSS-VII/I stupanj stručne spreme).

 

Kandidati koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu za radna mjesta referent kongresne prodaje (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci i referent turističke prodaje I. vrste (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci, te zadovoljavaju propisane formalne uvjete za navedeno radno mjesto (posebice se odnosi na uvjet propisane stručne spreme te radnog iskustva) pozivaju se da pristupe na pisano i usmeno testiranje iz znanja stranih jezika radi utvrđivanja znanja dva (za radno mjesto referent kongresne prodaje) i/ili tri (za radno mjesto referent turističke prodaje I. vrste) svjetska jezika koji će se održati kako slijedi:

 

R.br.

Ime i prezime

Referent kongresne prodaje

(m/ž) - 1 izvršitelj

Referent turističke prodaje I. vrste (m/ž) - 1 izvršitelj

1.

Anamarija Vidoš

+

+

2.

Marko Perišić

+

+

3.

Iva Matić

+

+

 

Testiranje će se održati dana 2. prosinca 2016. godine (petak) u ZSC dr. Ivo Pevalek (Konferencijska dvorana, II. kat) s početkom u 9,00 sati.

 

Napomene za kandidate:

- testiranje se sastoji od pisanog i usmenog dijela

- pisani dio traje 1 sat i 30 minuta i svi ga kandidati polažu istodobno u jednoj prostoriji

- nakon pisanog dijela slijedi stanka od 30 minuta

- nakon stanke svaki će kandidat pojedinačno pristupiti intervjuu (intervju obuhvaća razgovor s povjerenstvom Ustanove)

- intervju počinje u 11,00 sati

 

 

Za sve dodatne informacije i/ili pojašnjenja kandidati se mogu obratiti voditeljici Odjela pravnih kadrovskih i općih poslova Nataši Maričić Brkljačić, dipl. iur. (tel. 053/751-375; 099/2767-300).

 

U Plitvičkim Jezerima, 28. studenoga 2016.

Ur. broj: 11393/16

 

v.d. Ravnatelja

 

Anđelko Novosel, prof.