Nacionalni park "Plitvička jezera"

POZIV KANDIDATIMA NA TESTIRANJE I INTERVJU
natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme
(tehnolog)

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na neodređeno vrijeme, i to za radno mjesto tehnolog (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radnom 6 mjeseci u Podružnici hotelijerstva i ugostiteljstva, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 8 od 27. siječnja 2017. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedeno radno mjesto Ustanova je zaprimila ukupno 7 prijava.

Kandidati koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu za radno mjesto tehnolog (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radnom 6 mjeseci u Podružnici hotelijerstva i ugostiteljstva, te zadovoljavaju propisane formalne uvjete za navedeno radno mjesto (posebice se odnosi na uvjet propisane stručne spreme VSS-VI/I stupanj stručne spreme biološko tehnološkog smjera i najmanje tri godine rada u struci) pozivaju se da pristupe na psihologijsko testiranje i intervju koji će se održati kako slijedi:

R.br.

Ime i prezime

1.

Zdravka Čirjak

2.

Olivera Milanović

Psihologijsko testiranje i intervju će se održati dana 23. veljače 2017. godine (četvrtak) s početkom u 10,00 sati u Plitvičkim Jezerima, Hotel „Jezero“.

 

Napomene za kandidate:
- psihologijsko testiranje obuhvaća psihologijsku procjenu kandidata (test kognitivnih sposobnosti, te većeg broja upitnika ličnosti)
- psihologijsko testiranje počinje u 10,00 sati te traje 120 minuta, nakon čega slijedi stanka od 60 minuta
- nakon stanke će svaki kandidat pojedinačno pristupiti intervjuu (intervju obuhvaća razgovor s povjerenstvom Ustanove); intervju počinje u 13,00

 

Za sve dodatne informacije ili pojašnjenja, kao i primjedbe na uočene greške ili nepravilnosti u popisu kandidata pozvanih na testiranje/intervju, kandidati se mogu obratiti v.d. voditeljice Službe zajedničkih poslova - tajnici Ustanove Nataši Maričić Brkljačić, dipl. iur. (tel. 053/751-375; 099/2767-300).
Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

U Plitvičkim Jezerima, 17. veljače 2017
Ur. broj: 1317/17

v.d. Ravnatelja

Anđelko Novosel, prof.