Nacionalni park "Plitvička jezera"

 

 

POZIV KANDIDATIMA NA TESTIRANJE I INTERVJU
natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme
(referent investicija, kredita i osiguranja i referent javne nabave)

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na neodređeno vrijeme, i to za radno mjesto referent investicija, kredita i osiguranja (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci u Službi ekonomsko-financijskih poslova, Odjelu financija i za radno mjesto referent javne nabave (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci u Službi zajedničkih poslova, Odjelu nabave i skladišta, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 121 od 23. prosinca 2016. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

 

Za navedena radna mjesta Ustanova je zaprimila sveukupno 14 prijava (5 prijava za radno mjesto referent investicija, kredita i osiguranja, te 14 prijava za radno mjesto referent javne nabave).

 

Kandidati koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu za radno mjesto referent investicija, kredita i osiguranja (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci u Službi ekonomsko-financijskih poslova, Odjelu financija i za radno mjesto referent javne nabave (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci u Službi zajedničkih poslova, Odjelu nabave i skladišta, te zadovoljavaju propisane formalne uvjete za navedeno radno mjesto (posebice se odnosi na uvjet propisane stručne spreme te radnog iskustva) pozivaju se da pristupe na psihologijsko testiranje i intervju koji će se održati kako slijedi:

Za radna mjesta: referent investicija, kredita i osiguranja (m/ž) i referent javne nabave (m/ž)

R.br.

Ime i prezime

Referent investicija, kredita i osiguranja

Referent javne nabave

1.

Josip Špoljarić

 

+

2.

Ivana Krizmanić*

+

+

3.

Miodrag Medved

+

+

4.

Lidija Vuković

 

+

5.

Josipa Rendulić*

 

+

6.

Anamarija Vidoš*

+

+

7.

Katarina Bunjevčević*

 

+

8.

Željko Mihić*

 

+

9.

Karlo Nutrizio

 

+

10.

Danijela Smolčić Bićanić

 

+

11.

Josipa Matanić*

 

+

12.

Maja Holjevac*

+

+

13.

Šime Knežević*

+

+

*Napomena: Kandidati navedeni pod red. br. 2 (Ivana Krizmanić), red. br. 5.-8. (Josipa Rendulić, Anamarija Vidoš, Katarina Bunjevčević i Željko Mihić), te pod red. br. 11.-13. (Josipa Matanić, Maja Holjevac i Šime Knežević) pozivaju samo na intervju s početkom u 14,30  sati (obzirom su navedeni kandidati dana 6. prosinca 2016., 15. prosinca 2016 ili 17. prosinca 2016. godine bili na psihologijskom testiranju u Ustanovi za radna mjesta voditelj Odsjeka za kulturnu baštinu i/ili referent javne nabave)

 

Psihologijsko testiranje i intervju će se održati dana 26. siječnja 2017. godine (četvrtak) s početkom u 9,30 sati u Plitvičkim Jezerima - Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek (Konferencijska dvorana, II kat).

 

Napomene za kandidate:
- psihologijsko testiranje obuhvaća psihologijsku procjenu kandidata (test kognitivnih sposobnosti, te većeg broja upitnika ličnosti)
- psihologijsko testiranje počinje u 9,30 sati te traje 120 minuta, nakon čega slijedi stanka od 60 minuta
- nakon stanke će svaki kandidat pojedinačno pristupiti intervjuu (intervju obuhvaća razgovor s povjerenstvom Ustanove)
- intervju počinje u 12,30 sati (Josip Špoljarić, Miodrag Medved, Lidija Vuković, Karlo Nutrizio i Danijela Smolčić Bićanić)
- intervju počinje u 14,30 sati (Ivana Krizmanić, Josipa Rendulić, Anamarija Vidoš, Katarina Bunjevčević, Željko Mihić, Josipa Matanić, Maja Holjevac i Šime Knežević)

 

Za sve dodatne informacije ili pojašnjenja, kao i primjedbe na uočene greške ili nepravilnosti u popisu kandidata pozvanih na testiranje/intervju, kandidati se mogu obratiti v.d. voditeljice Službe zajedničkih poslova - tajnici Ustanove Nataši Maričić Brkljačić, dipl. iur. (tel. 053/751-375; 099/2767-300).

Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

U Plitvičkim Jezerima, 16. siječnja 2017.
Ur. broj: 409/17

v.d. Ravnatelja

Anđelko Novosel, prof.