Nacionalni park "Plitvička jezera"

POZIV KANDIDATIMA NA TESTIRANJE I INTERVJU
natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme
(referent javne nabave (m/ž), vodoinstalater (m/ž) i skladištar MPO (m/ž))

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 24/17), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos službenika i namještenika (m/ž) na neodređeno vrijeme za više radnih mjesta u Ustanovi, i to za radna mjesta: referent javne nabave (m/ž) u Odjelu nabave i skladišta, Službi zajedničkih poslova - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci; vodoinstalater (m/ž) u Odsjeku grijanja i održavanja objekata, Podružnici održavanja tehnike i komunalne infrastrukture - 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseca i skladištar MPO (m/ž) u OJ Restoran Poljana i MPO, Podružnici hotelijerstva i ugostiteljstva  - 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseca, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 53 od 7. lipnja 2017. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

 

I                 Referent javne nabave (m/ž)

Za radno mjesto referent javne nabave (m/ž) u Odjelu nabave i skladišta, Službi zajedničkih poslova - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci Ustanova je zaprimila ukupno 10 prijava.

Kandidati koji su dostavili pravovremenu i potpunu prijavu za navedeno radno mjesto, te koji zadovoljavaju propisane formalne uvjete za isto (posebice se odnosi na uvjet propisane stručne spreme te radnog iskustva) pozivaju se da pristupe na psihologijsko testiranje i intervju koji će se održati dana 10. srpnja 2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 9,30 sati u Plitvičkim Jezerima - Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek (Konferencijska dvorana, II kat).

Za radno mjesto: referent javne nabave (m/ž)

1.

Antonija Radočaj

2.

Marina Rendulić

3.

Anamarija Delač

4.

Anka Vuković

5.

Anamarija Vidoš*

6.

Miodrag Medved*

7.

Karlo Nutrizio*

8.

Marko Perišić*

*Napomena: kandidati Anamarija Vidoš, Miodrag Medved, Karlo Nutrizio i Marko Perišić se pozivaju samo na intervju (obzirom su dana 17.11.2016. odnosno 26.01.2017. bili na psihologijskom testiranju u Ustanovi za radno mjesto referent javne nabave)

 

II               Vodoinstalater (m/ž)

Za radno mjesto vodoinstalater (m/ž) u Odsjeku grijanja i održavanja objekata, Podružnici održavanja tehnike i komunalne infrastrukture - 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseca Ustanova je zaprimila ukupno 7 prijava.

Kandidati koji su dostavili pravovremenu i potpunu prijavu za navedeno radno mjesto, te koji zadovoljavaju propisane formalne uvjete za isto (posebice se odnosi na uvjet propisane stručne spreme te radnog iskustva) pozivaju se da pristupe na psihologijsko testiranje i intervju koji će se održati dana 11. srpnja 2017. godine (utorak) s početkom u 9,30 sati u Plitvičkim Jezerima - Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek (Konferencijska dvorana, II kat).

Za radno mjesto: Vodoinstalater (m/ž)

1.

Davor Salopek

2.

Josip Cetinjanin

3.

Siniša Tuškan

4.

Josip Sabljak

 

III              Skladištar MPO (m/ž)

Za radno mjesto skladištar MPO (m/ž) u OJ Restoran Poljana i MPO, Podružnici hotelijerstva i ugostiteljstva  - 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseca Ustanova je zaprimila ukupno 13 prijava.

Kandidati koji su dostavili pravovremenu i potpunu prijavu za navedeno radno mjesto, te koji zadovoljavaju propisane formalne uvjete za isto (posebice se odnosi na uvjet propisane stručne spreme te radnog iskustva) pozivaju se da pristupe na psihologijsko testiranje i intervju koji će se održati dana 12. srpnja 2017. godine (srijeda) s početkom u 9,30 sati u Plitvičkim Jezerima - Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek (Konferencijska dvorana, II kat).

Za radno mjesto: skladištar MPO (m/ž)

1.

Branko Rubčić

2.

Milan Čančar

3.

Ljiljana Atalić

4.

Mario Ferderber

5.

Renata Moguš Luketić

6.

Antonio Bićanić

7.

Elvis Francetić

8.

Damir Špoljarić

Napomene za sve kandidate:
- psihologijsko testiranje obuhvaća psihologijsku procjenu kandidata (test kognitivnih sposobnosti, te većeg broja upitnika ličnosti)
- psihologijsko testiranje počinje u 9,30 sati te traje 120 minuta, nakon čega slijedi stanka (stanka od 11,30 do 12,30 sati)
- nakon stanke će svaki kandidat pojedinačno pristupiti intervjuu (intervju obuhvaća razgovor s povjerenstvom Ustanove)
- intervju počinje u 12,30  sati
- predviđeno trajanje intervjua sa svakim kandidatom - 30 min
*predviđeni završetak intervjua do 14,30 sati (za radno mjesto vodoinstalater) odnosno do 16,00 sati (za radno mjesto skladištar MPO i referent javne nabave)
Za sve dodatne informacije ili pojašnjenja, kao i primjedbe na uočene greške ili nepravilnosti u popisu kandidata pozvanih na testiranje i intervju, kandidati se mogu obratiti voditeljici Odjela pravnih kadrovskih i općih poslova Nataši Maričić Brkljačić, dipl. iur. (tel. 053/751-375; 099/2767-300).

Kandidati koji ne pristupe testiranju i/ili intervjuu smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

U Plitvičkim Jezerima, 28. lipnja 2017.
Ur. broj:  6737/17

Ravnatelj

Anđelko Novosel, prof.