Nacionalni park "Plitvička jezera"

POZIV KANDIDATIMA NA TESTIRANJE I INTERVJU

natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme
(nadzornik II i nadzornik III)

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12 - osnovni tekst, NN br. 141/12 - Dodatak I i NN br. 150/13 i 153/13 - Dodatak II), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 112-01/14-01/04 URBROJ: 517-03-1-1-16-487 od 19. kolovoza 2016. godine, oglasila je natječaj za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na neodređeno vrijeme (zbog prestanka ugovora o radu) na više radnih mjesta u Službi zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka, među ostalim i za radna mjesta nadzornik II (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseci i nadzornik III (m/ž) - 2 izvršitelja s probnim radom 3 mjeseca, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 77 od 26. kolovoza 2016. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

 

Kandidati koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu za radna mjesta nadzornik II (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseca i nadzornik III (m/ž) - 2 izvršitelja s probnim radom 3 mjeseca u Odjelu nadzora, zaštite i čuvanja Nacionalnog parka, te koji su zadovoljili propisane formalne uvjete za svako pojedino radno mjesto (posebice se odnosi na uvjet propisane stručne spreme te radnog iskustva) pozvani su da dana 7. listopada 2016. godine s početkom u 10,00 sati (Hotel „Jezero“, dvorana „Flora“) pristupe na pisano i usmeno testiranje iz znanja stranih jezika radi utvrđivanja znanja jednog svjetskog jezika (ukupno je pozvano 27 kandidata).

 

Kandidati koji su na pisanom i usmenom testiranju pokazali minimalno B1 stupanj znanja stranih jezika (ukupno 7 kandidata), sve sukladno objavljenoj Obavijesti kandidatima, ur. broj: 10269/16 od 18. listopada 2016. godine, pozivaju se da pristupe na psihologijsko testiranje i intervju koji će se održati kako slijedi:

 

Za radna mjesta: nadzornik II (m/ž) i nadzornik III (m/ž)

R.br.

Ime i prezime

Odjel nadzora, zaštite i čuvanja Nacionalnog parka

 

Nadzornik II

Nadzornik III

1.

Igor Mrkonja

+

 

2.

Slaven Vuković

+

+

3.

Matija Ivanić

+

+

4.

Jelena Marković

+

+

5.

Nada Trogrlić

+

 

6.

Tomislav Ostrun

+

+

7.

Klara Šafar

+

 

Psihologijsko testiranje i intervju će se održati dana 14. studenog 2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati u Plitvičkim Jezerima - Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek (Konferencijska dvorana, II kat).

 

 

Napomene za kandidate:

- psihologijsko testiranje obuhvaća psihologijsku procjenu kandidata (test kognitivnih sposobnosti, te većeg broja upitnika ličnosti)

- psihologijsko testiranje počinje u 10,00 sati te traje 120 minuta, nakon čega slijedi stanka od 60 minuta

- nakon stanke će svaki kandidat pojedinačno pristupiti intervjuu (intervju obuhvaća razgovor s povjerenstvom Ustanove)

- intervju počinje u 13,00 sati

- predviđeno trajanje intervjua sa svakim kandidatom - 30 min

*predviđeni završetak intervjua do 16,30 sati

 

 

Za sve dodatne informacije ili pojašnjenja, kao i primjedbe na uočene greške ili nepravilnosti u popisu kandidata pozvanih na testiranje i intervju, kandidati se mogu obratiti voditeljici Odjela pravnih kadrovskih i općih poslova Nataši Maričić Brkljačić, dipl. iur. (tel. 053/751-375; 099/2767-300).

 

Kandidati koji ne pristupe testiranju i/ili intervjuu smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.