Nacionalni park "Plitvička jezera"

REZULTATI NATJEČAJA

natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme

(referent kongresne prodaje i referent turističke prodaje I. vrste)

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12 - osnovni tekst, NN br. 141/12 - Dodatak I i NN br. 150/13 i 153/13 - Dodatak II), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine), članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ i toč. II. st. 1. alineja 6. u vezi sa toč. III. st. 1. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN br. 70/16), oglasila je natječaj za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (radi zamjene odsutnog postojećeg zaposlenika) za radna mjesta u Službi marketinga i prodaje, i to radno mjesto referent kongresne prodaje (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci i radno mjesto referent turističke prodaje I. vrste (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 100 od 2. studenog 2016. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za radna mjesta referent kongresne prodaje i referent turističke prodaje I. vrste Ustanova je zaprimila ukupno 5 prijava, s time da 2 prijave ne zadovoljavaju propisani formalni uvjet natječaja (VSS-VII/I stupanj stručne spreme).

Kandidati koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu za radna mjesta referent kongresne prodaje (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci i referent turističke prodaje I. vrste (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci, te koji su zadovoljavali propisane formalne uvjete za navedena radna mjesta (posebice se odnosi na uvjet propisane stručne spreme te radnog iskustva) pozvani su dana 2. prosinca 2016. godine na pisano i usmeno testiranje iz znanja stranih jezika radi utvrđivanja znanja dva (za radno mjesto referent kongresne prodaje) i/ili tri (za radno mjesto referent turističke prodaje I. vrste) svjetska jezika (ukupno je pozvano 3 kandidata).

Na pisano i usmeno testiranje iz znanja stranih je pristupilo 2 kandidata, dok se za preostalog kandidata smatra da je povukao prijavu na predmetni natječaj.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, a nakon provedenog testiranja i intervjua za navedeno radno mjesto te prijedloga Povjerenstva za provedbu postupka prijama u radni odnos radnika na određeno vrijeme - referent kongresne prodaje i referent turističke prodaje I. vrste (gđa. Mirjana Sučić, referent turističke prodaje I vrste; gđa. Sanja Ivanković, referent turističke prodaje III. vrste; gđa. Jelena Franjković, referent turističke prodaje III. vrste i gđa. Nataša Maričić Brkljačić, dipl. iur., voditeljica Odjela pravnih, kadrovskih i općih poslova u Ustanovi) vršitelj dužnosti ravnatelja Ustanove Anđelko Novosel, prof., donio je odluku o izboru sljedećih kandidata:

 

I                 SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE

I.1.           Referent kongresne prodaje (m/ž)  – 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci

- ANAMARIJA VIDOŠ

I.2.           Referent turističke prodaje I vrste (m/ž)  – 1 izvršitelj s probnim radom 6 mjeseci

- MARKO PERIŠIĆ

 

NAPOMENE:

- izabrani radnici će započeti s radom dana 21. prosinca 2016. godine

- izabrani radnici dužni su se najkasnije u roku od 5 dana od dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274; 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu

 

U Plitvičkim Jezerima, 12. prosinca 2016.

Ur. broj: 12033/16

v.d. Ravnatelja

Anđelko Novosel, prof.