Nacionalni park "Plitvička jezera"

REZULTATI NATJEČAJA
natječaj za zapošljavanje službenika na određeno vrijeme
 (zbog povećanog opsega posla - do 30.09.2017.)
referent turističke prodaje III vrste (m/ž) - 1 izvršitelj

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 24/17), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla - do 30.09.2017.), i to za radno mjesto referent turističke prodaje III vrste (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseca u Službi marketinga i prodaje, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 53 od 7. lipnja 2017. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedeno radno mjesto Ustanova je zaprimila ukupno 5 prijava.

Kandidati koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu za predmetno radno mjesto, te koji su zadovoljavali formalne uvjete propisane natječajem (VŠS-VI/I stupanj stručne spreme hotelijerskog, turističkog ili drugog odgovarajućeg smjera i najmanje jedna godina radnog iskustva), pozivani su na intervju (na hrvatskom i engleskom jeziku) dana 29. lipnja 2017. godine u Hotelu „Jezero“.

Na navedeni intervju je pristupilo svih 3 pozvanih kandidata. 

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, a nakon provedenog intervjua za navedeno radno mjesto te prijedloga voditeljice Službe marketinga i prodaje Marije Turkalj, mag. oec., ravnatelj Ustanove donio je odluku o izboru sljedećeg kandidata:

I                 SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
I.I.            Referent turističke prodaje III vrste (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseca
                  -                 BOŽANA HODAK

NAPOMENE:
- izabrana radnica će započeti s radom dana 10. srpnja 2017. godine;
- izabrana radnica dužna se najkasnije u roku od 3 dana od dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274; 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaća sklapanje ponuđenog ugovora o radu.

U Plitvičkim Jezerima, 30. lipnja 2017.
Ur. broj: ______/17

Ravnatelj

Anđelko Novosel, prof.