Nacionalni park "Plitvička jezera"

REZULTATI NATJEČAJA radno mjesto referent turističke prodaje III vrste (m/ž) - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (probni rad 3 mjeseca)

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12 - osnovni tekst, NN br. 141/12 - Dodatak I i NN br. 150/13 i 153/13 - Dodatak II), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Klasa: 112-01/14-01/04 Urbroj: 517-03-1-1-15-353 od 11. studenog 2015. godine, oglasila je potrebu za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na neodređeno vrijeme (upražnjeno radno mjesto) i to za radno mjesto referent turističke prodaje III. vrste - 1 izvršitelj (probni rad 3 mjeseca),  sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 125 od 18. studenog 2015. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Ustanova je zaprimila ukupno 23 prijave na predmetni natječaj, od koji je 1 prijava zaprimljena nakon proteka roka.

Kandidati koji su dostavili pravovremenu i potpunu prijavu za navedeno radno mjesto, te koji su zadovoljavali formalne uvjete iz natječaja (ukupno 20 kandidata), pozvani su dana 2. prosinca 2015. godine na prethodnu provjeru znanja stranih jezika (pisano testiranje i intervju). Od 20 pozvanih kandidata, njih 16 je pristupilo pisanom testiranju. Nakon završetka pisanog testiranja, sa 15 kandidata je obavljen intervju.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, a sukladno prijedlogu  v.d. voditeljice Službe marketinga i prodaje Ane Brajdić, dipl. oec., ravnateljica Ustanove Natalija Božičević, dipl. oec., donijela je odluku o izboru sljedećeg kandidata:

  • SANJA IVANKOVIĆ (1989.)

Ovim putem pozivamo sve prijavljene osobe da dokumentaciju dostavljenu uz prijavu, ukoliko ne žele da ista ostane u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova, mogu uz prethodnu najavu podignuti u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova (053/751-375) ili zatražiti da je Ustanova proslijedi poštom na njihovu adresu.

U Plitvičkim Jezerima, 3. prosinca 2015.

Ur. broj: 10336/15