Nacionalni park "Plitvička jezera"

REZULTATI NATJEČAJA
natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme - 
tehničar za održavanje TT opreme (m/ž) - 1 izvršitelj 

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na neodređeno u Službi zajedničkih poslova, Odjel informatike i telekomunikacija za radno mjesto tehničar za održavanje TT opreme (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 49 od 24. svibnja 2017. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedeno radno mjesto Ustanova je zaprimila ukupno 9 prijava.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, te prijedloga voditelja Odjela informatike i telekomunikacija, ravnatelj Ustanove Anđelko Novosel, prof., donio je odluku o izboru sljedećeg kandidata:

I                 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA
I.I.            ODJEL INFORMATIKE I TELEKOMUNIKACIJA
I.I.1.        Tehničar za održavanje TT opreme (m/ž) - 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca

  • MATEJ FRANJKOVIĆ

Ovim putem pozivamo sve prijavljene osobe da dokumentaciju dostavljenu uz prijavu, ukoliko ne žele da ista ostane u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova, mogu uz prethodnu najavu podignuti u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova (053/751-375; 099/2767-300) ili zatražiti da je Ustanova proslijedi poštom na njihovu adresu.

 

 

NAPOMENE:
- izabrani radnik će započeti s radom dana 10. srpnja 2017. godine
- izabrani radnik obvezna se najkasnije u roku od 3 dana od dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274; 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaća sklapanje ponuđenog ugovora o radu

U Plitvičkim Jezerima, 04. srpnja 2017.
Ur. broj: 6925/17


                        Ravnatelj
Anđelko Novosel, prof.