Nacionalni park "Plitvička jezera"

V DOPUNA REZULTATA NATJEČAJA

Obavijest kandidatima u svezi rezultata natječaja od 26. ožujka 2014. godine, ur. broj 2559/14

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) objavila je dana 26. ožujka 2014. godine, pod ur. brojem 2559/14, na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr) rezultate javnog natječaja od 27. veljače 2014. (objavljenog u Narodnim novinama broj 30 od 5. ožujka 2014., putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove), odnosno listu od 276 kandidata od ukupno 681 kandidata koji su podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu na predmetni natječaj, kojima je ponuđeno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) za sezonu 2014., kao i Izmjene i dopune rezultata natječaja, ur. broj 3220/14 od 16. travnja 2014. godine, Dopunu rezultata natječaja, ur. broj 3617/14 od 29. travnja 2014. godine, II Dopunu rezultata natječaja, ur. broj: 5724/14 od 5. lipnja 2014. godine, III Dopunu rezultata natječaja, ur. broj 6351/14 od 23. lipnja 2014 godine, te IV Dopunu rezultata natječaja, ur. broj 6948/14 od 4. srpnja 2014 godine.

Nakon donošenja gore navedenih izmjena i dopuna rezultata natječaja od 26. ožujka 2014. godine, izabrani kandidat MARTINA SAMARŽIJA (573), koji je sukladno objavljenim rezultatima natječaja sklopio ugovor o radu za radno mjesto turistički vodič - početak rada 01.04.2014.-31.10.2014., s danom 15.07.2014. prestao je s radom na navedenom radnom mjestu zbog prelaska na drugo radno mjesto u Ustanovi, na temelju provedenog natječaja na određeno vrijeme (za popunjavanje radnih mjesta radi zamjene odsutnih službenika i namještenika) objavljenog u Narodnim novinama broj 61 od 21. svibnja 2014. godine.

Obzirom na naprijed navedeno, Ustanova je donijela odluku o V Dopuni rezultata natječaja, ur. broj 2559/14 od 26. ožujka 2014. godine, i to na način da se za navedeno upražnjenu radno mjesto nudi sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) za sezonu 2014., kandidatu koji je također podnio pravovremenu i potpunu prijavu na isti natječaj, kako slijedi:

II SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

II.1. Turistički vodič

  • ANA MATASIĆ (249) - početak rada 21.07.2014.-31.10.2014.

U Plitvičkim Jezerima, 15. srpnja 2014.
Ur. broj: 7398/14