Nacionalni park "Plitvička jezera"

ODLUKA o davanju u zakup zatvorenih objekata (drvenih kućica) u Nacionalnom parku „Plitvička jezera“

Na temelju članka 6. stavak 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj: 125/11), članka 14. stavka 1. podstavka 11. Statuta (Klasa: 011-01/04-016, Urbroj: 517-04-14-5 od 28.05.2014. godine) i članka 22. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, Upravno vijeće je na 34.-e sjednici održanoj dana 23.04.2015. godine donijelo

O D L U K U
o davanju u zakup zatvorenih objekata (drvenih kućica) u Nacionalnom parku „Plitvička jezera“

I.
Ovom Odlukom, sukladno Zapisniku Povjerenstva za provedbu natječaja od 16.04.2015. godine o provedenom natječaju koji je objavljen na web stranicama i oglasnim pločama Ustanove, daju se u zakup drvene kućice za prodaju domaćih prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda u Nacionalnom parku „Plitvička jezera“.

II.
Drvene kućice daju se u zakup na određeno vrijeme od 1. svibnja 2015. do 15. listopada 2015. godine zakupnicima koji su ponudili najvišu zakupninu mjesečno i to:

 1. MARIO“ obrt za proizvodnju kolača, vl. Mile Sorić, Jezerce 60, Plitvička jezera s cijenom ponude u iznosu od:

  - 14.780,00 kuna, bez PDV-a za kućicu br. 1 na ulazu II „Hladovina“

 1. MARTON, PROIZVODNJA DVOPEKA, TRAJNOG PECIVA I KOLAČA, vl. Marija Marton, Jezerce 34, Plitvička Jezera s cijenom ponude u iznosu od:

  - 10.500,00 kuna, bez PDV-a za kućicu br. 2 na ulazu II „Hladovina“

 1. OPG „MILAN KONČAR“, Plitvički Ljeskovac 13a, Plitvička jezera s cijenom ponude u iznosu od:

  - 10.200,00 kuna, bez PDV-a za kućicu br. 3 na ulazu II „Hladovina“

 1. OPG-KOVAČEVIĆ MIRKO, Donji Babin Potok 7, Vrhovine s cijenom ponude u iznosu od:

  - 2.400,00 kuna, bez PDV-a za kućicu br. 1 na ulazu I „Rastovača“

 1. OPG „MILAN KONČAR“, Plitvički Ljeskovac 13a, Plitvička jezera s cijenom ponude u iznosu od:

  - 2.100,00 kuna, bez PDV-a za kućicu br. 2 na ulazu I „Rastovača“

III.
Ovlašćuje se v.d. ravnateljica da sa odabranim zakupnicima iz točke II. ove Odluke sklopi ugovore o zakupu.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na web stranicama i oglasnim pločama Ustanove.

Pl. Jezera, 23.04.2015.
Ur. broj: 2968/15.