Nacionalni park "Plitvička jezera"

Obilježavanje Tjedna parkova Hrvatske - Druženje s učenicima Osnovne škole „Anž Frankopan“ iz Kosinja povodom Međunarodnog dana bioraznolikosti i Dana zaštite prirode u Hrvatskoj

27/05/2016

U okviru Tjedna parkova Hrvatske povodom Međunarodnog dana bioraznolikosti i Dana zaštite prirode u Hrvatskoj najavljeno druženje s učenicima i nastavnicima Osnovne školom „Anž Frankopan“ iz Kosinja realizirano je 23.05. kroz niz edukativnih sadržaja u Znanstveno-stručnom centru „Dr. Ivo Pevalek“, a potom tijekom stručnog vođenja kroz Park (Donja i Gornja jezera). Nakon uvodne prezentacije o značenju i važnosti Međunarodnog dana bioraznolikost, bioraznolikosti Parka i aktivnostima koje se provode u Parku u cilju očuvanja uslijedila je zanimljiva rasprava vezano za završni slajd prezentacije „Što vi možete učiniti?“. Očekivani zaključak bio je da svatko na neki način doprinosi ili može doprinijeti očuvanju bioraznolikosti na razne načine (izbjegavanjem uznemiravanja i ubijanja životinja, uočavanjem i upozoravanjem na prisutnost stranih vrsta koje ugrožavaju prirodno rasprostranjene vrste, ne ostavljanjem otpada u prirodi, izbjegavanjem korištenja štetnih kemikalija, štednjom vode, energije, širenjem znanja o važnosti bioraznolikosti i dr.).

Potom je uslijedila radionica u okviru koje su učenici kroz izradu hranidbenih lanaca, mreža i piramida vezano za vodene, šumske i travnjačke ekosustave Parka imali priliku nadograditi svoje znanje i bolje razumjeti važnost međuzavisnosti svih živih organizama i njihovog uravnoteženog djelovanja kao modela održanja života na Zemlji, a time važnosti očuvanja bioraznolikosti.

Obilaskom laboratorija učenici su imali priliku doznati koja se istraživanja i praćenja provode u laboratorijima Znanstveno-stručnog centra (praćenje kvalitete voda, monitoring potkornjaka i dr.) i kako na taj način stručnjaci centra (biolozi, šumari … ) doprinose očuvanju bioraznolikosti Parka.

Za ponoviti gradivo, još ponešto novo naučiti i uživati u prirodi na kraju je dobro došao planirani terenski dio. Vidjeti neku biljku ili životinju ili više njih u svom prirodnom okružju, jedinstvenom prirodnom okružju kakva su Plitvička jezera, poseban je i nezaboravan doživljaj. Novo stečeno znanje o bioraznolikosti Parka tijekom druženja u Znanstveno-stručnom centru, stručnog vođenja i susreta s čuvarima prirode u Parku, omogućio im je da taj doživljaj bude potpun. O tome su najbolje govorila njihova zapažanja, reakcije, pitanja i zaključci na terenu.

Puni dojmova izrazili su želju za nastavkom suradnje koju smo rado prihvatili.

Ovu priliku koristimo da se zahvalimo učenicima i nastavnicima Osnovne škole
„Anž Frankopan" iz Kosinja na druženju i pozovemo ih ponovno na suradnju!