Nacionalni park "Plitvička jezera"

Planirajte svoj posjet

Posjeti nacionalnom parku Plitvičkih jezera se baziraju na osnovi vremena koje jednodnevni posjetitelji imaju na raspolaganju. Preporučeni su programi obilaska po programskim slovima i postoji devet programa koji planiraju posjet temeljnom fenomenu nacionalnog parka što su sama jezera, ali koja ipak čine tek 1% ukupne površine parka. Cjelokupni doživljaj Plitvičkih jezera nije moguće organizirati u samo jednom danu.