Nacionalni park "Plitvička jezera"

Karlovci

Krški reljef prvenstveno se veže uz karbonatne stijene  (vapnence i dolomite) zbog njihove izrazite podložnosti kemijskom i mehaničkom trošenju kao i utjecaju tektonike  (rasjedi, bore, pukotine i dr.).
Voda obogaćena ugljikovim dioksidom prodire kroz pukotine karbonatne podloge pri tome je otapajući i stvarajući različite površinske (škrape, vrtače, krška polja, kamenice, kukovi, tornjevi, stupovi) i podzemne (jame, spilje, kaverne) krške oblike.

Površinske krške oblike monolite, blokove i stupove koji nastaju uslijed selektivnog trošenja, nalazimo i na području Nacionalnog parka Plitvička jezera u predjelu  Karlovci.
Područje Karlovaca izgrađeno je od sedimentnih karbonatnih stijena, vapnenih dolomita, taloženih tijekom razdoblja gornje jure, prije otprilike 200 milijuna godina.