Nacionalni park "Plitvička jezera"

Potok Plitvica

Potok Plitvica dužine 4 km jedan je od stalnih vodotoka Nacionalnog parka. Izvire na 640 m u predjelu Preka Kosa kao treći po veličini krški izvor u sastavu Plitvičkih jezera i nikada ne presušuje. Potok Plitvica nakon 1,5 km samostalnog toka prima vodu potoka Sartuk, vodotoka koji nastaje spajanjem više malih izvora. Kod mjesta zvanog "Hajdukovića mlin" potok Plitvica prelazi iz područja slabo vodopropusnih dolomita u područje izgrađeno od dobro vodopropusnih vapnenaca. Ovaj prijelaz geološke podloge utječe ujedno i na određene gubitke vode iz potoka, čemu također doprinosi i taloženje sedre koje je u koritu potoka Plitvica dosta intenzivno.

Prolaskom kroz selo Plitvice vode potoka dolaze do kanjona Donjih jezera i rušeći se preko vapnenačke stijene visoke 78 m čine Veliki slap, najviši slap u Republici Hrvatskoj.