Nacionalni park "Plitvička jezera"

Biciklističke staze

Jedna od mnogobrojnih aktivnosti za posjetitelje Nacionalnog parka Plitvička jezera, pored pješačenja, vožnje električnim brodom i panoramskim vlakom, fotografiranja, veslanja, planinarenja i skijanja jest i biciklizam.

Temeljem zona zaštite koje su definirane Planom upravljanja Nacionalnim parkom Plitvička jezera, aktivnost biciklizma moguća je u južnom, rubnom dijelu Parka. Na taj se dio nastavlja organizirana i označena mreža biciklističkih staza na području Općine Plitvička Jezera. Sa sjeverne pak strane, sve do ruba Nacionalnog parka, grana se također organizirana i označena mreža biciklističkih staza na području Općine Rakovica. Biciklizam nije dopuštena aktivnost na području temeljnog fenomena Nacionalnog parka.

Biciklistima se nude brojne mogućnosti za istraživanje i osvajanje okolice Nacionalnog parka Plitvička jezera. Njenim južnim krajem dominiraju visoke planine (Plješivica, Mrsinj) i krška polja s bistrim rijekama (Korenička rijeka), stadima ovaca i brojim zaboravljenim selima i zaseocima, dok je njen sjeverni kraj bogat pitomim zelenim dolinama, krškim rijekama (Korana) uz čiji tok se nalaze slikovita sela i stari gradovi (Drežnik grad) te špiljama (Baraćeve špilje).

Za bicikliste su osmišljene i obilježene biciklističke staze jednosmjernih ili kružnih ruta različitih duljina i zahtjevnosti. Pojedine rute se mogu s web stranica prebaciti na odgovarajuće navigacijske ili mobilne uređaje te ispisati na pisaču. Trase biciklističkih ruta na terenu obilježene su standardiziranim biciklističkim putokazima i oznakama.

Više informacija o dostupnosti biciklističkih staza, rutama, kontrolnim točkama i ostalim zanimljivostima vezanim za biciklizam na području i u okruženju  Plitvičkih Jezera možete potražiti na web stranicama Turističkih zajednica Općine Plitvička Jezera i Rakovica.

Ovdje možete pogledati kartu biciklističkih staza na području općine Plitvička Jezera u PDF formatu.

 

Kodeks ponašanja

IMBA (Međunarodne udruge brdskog biciklizma) www.imba.com

1. Vozi samo na otvorenim stazama
Poštuj zatvorene ceste i staze (pitaj ako nisi siguran). Izbjegavaj neovlašteni prijelaz preko privatnog posjeda.
 

2. Ne ostavljaj tragove
Budi obziran prema tlu ispod kotača. Vozi uz najmanji mogući utjecaj na stazu. Ostani na postojećoj stazi i ne traži nove. Ne sijeci zavoje.
 

3. Zadrži nadzor nad biciklom
I trenutak nepažnje može uzrokovati probleme. Poštuj sve uredbe i preporuke o brzini za bicikliste.
 

4. Uvijek daj prednost
Najavi svoj dolazak dovoljno rano. Prijateljski pozdrav ili zvonce su uljudbena gesta. Ne plaši druge.
 

5. Nikada ne plaši životinje
Svaku životinju uznemiri nenajavljeni dolazak, nagli pokret ili buka. To može biti opasno! Tjeranje stoke u trk i uzbunjivanje divljih životinja ozbiljan je prekršaj.
 

6. Planiraj unaprijed
Moraš poznavati svoju opremu, svoje sposobnosti i kraj u kom se voziš- pripremi se primjereno. Ni na trenutak ne računaj na druge. Uvijek nosi kacigu i primjerenu sigurnosnu opremu.