Nacionalni park "Plitvička jezera"

Buffet "Kupalište"

 

 

Status – OTVOREN
Radno vrijeme 10:00 – 16:00

Buffet "Kupalište" nalazi se na obali jezera Kozjak, u blizini pristaništa (P1) elektrobrodova. Uslužuje pića, priprema i uslužuje napitke i hladna jela, te jednostavna topla jela.