Biciklizam

Biciklizam nije dopuštena aktivnost na području Nacionalnog parka, no kretanje biciklima dozvoljeno je isključivo na državnim cestama DC1, DC42 i DC52.

Temeljem zona zaštite koje su definirane Planom upravljanja Nacionalnim parkom Plitvička jezera, aktivnost biciklizma moguća je u južnom, rubnom dijelu Parka. Na taj se dio nastavlja organizirana i označena mreža biciklističkih staza na području Općine Plitvička Jezera. Sa sjeverne pak strane, sve do ruba Nacionalnog parka, grana se također organizirana i označena mreža biciklističkih staza na području Općine Rakovica.

Više informacija o dostupnosti biciklističkih staza, rutama, kontrolnim točkama i ostalim zanimljivostima vezanim za biciklizam na području i u okruženju Plitvičkih Jezera možete potražiti na web stranicama Turističkih zajednica Općine Plitvička Jezera i Rakovica.

Ovdje možete pogledati kartu biciklističkih staza na području Općine Plitvička Jezera u PDF formatu.