Hospitality facilities

NACIONALNI RESTORAN LIČKA KUĆA
Detalji

RESTAURANT “BORJE” (Status: OPEN)
Details

RESTAURANT “POLJANA”
Details

Restoran "Poljana"

RESTAURANT “KORANA” (Status: CLOSED)
Details

BISTRO “VUČNICA”
Details

BISTRO "VUČNICA"

BISTRO “HLADOVINA” (Status: CLOSED)
Details

BISTRO "HLADOVINA"

BISTRO “KOZJAČKA DRAGA”
Details

BISTRO "KOZJAČKA DRAGA"

BUFFET “KUPALIŠTE” (Status: CLOSED)
Details

BUFFET "KUPALIŠTE"

BUFFET “SLAP”
Details

BUFFET "SLAP"

BUFFET “LABUDOVAC” (Status: CLOSED)
Details

BUFFET "LABUDOVAC"

CAFE “RAPAJINKA” (Status: CLOSED)
Details

CAFFE "RAPAJINKA"

CAFE “FLORA” (Status: CLOSED)
Details

CAFFE "FLORA"