RESTORAN LIČKA KUĆA

Status: otvoreno 11:00 - 22:00

Detalji

RESTORAN POLJANA

Status: otvoreno 10:00 - 18:00

Detalji

RESTORAN BORJE

Status: zatvoreno

Detalji

RESTORAN KORANA

Status: otvoreno 07:00 - 22:00

Detalji

RESTORAN PLITVICE

Status: zatvoreno

Detalji

RESTORAN GRABOVAC

Status: zatvoreno

Detalji

RESTORAN JEZERO

Status: otvoreno 7:00 - 22:00

Detalji

BISTRO HLADOVINA

Status: otvoreno 07:00 - 18:00

Detalji

BISTRO VUČNICA

Status: otvoreno 07:00 - 22:00

Detalji

BISTRO KUPALIŠTE

Status: otvoreno 9:00 - 17:00

Detalji

BISTRO KOZJAČKA DRAGA

Status: otvoreno
             Pečenjara 10:00 - 17:00
             Snack bar 08:00 - 16:00

Detalji

BUFFET LABUDOVAC

Status: otvoren snack bar 10:00 - 17:00

Detalji

BUFFET SLAP

Status: otvoreno 07:00 - 18:00

Detalji

CAFFE BAR RAPAJINKA

Status: otvoreno 10:00 - 17:00

Detalji

CAFFE BAR FLORA

Status: zatvoreno 

Detalji