Brošure

Opći letak Nacionalnog parka Plitvička jezera:

Bioraznolikost Nacionalnog parka Plitvička jezera:

Biljke mesožderke Nacionalnog parka Plitvička jezera:

Orhideje u Nacionalnom parku Plitvička jezera:

Sedra u Nacionalnom parku Plitvička jezera:

Šume u Nacionalnom parku Plitvička jezera: