Podružnica hotelijerstva i ugostiteljstva

OJ Jezero

Voditeljica OJ
Kristina Kranjčević Kraljić

Tel: +385 (0)53 751 595
e-mail: kristina.kranjcevic@np-plitvicka-jezera.hr

OJ Pripremnica mesa i mesnih prerađevina

Voditelj OJ
Stjepan Gašljević

Tel: +385 (0)53 751 166
e-mail: stjepan.gasljevic@np-plitvicka-jezera.hr

OJ Plitvice i Bellevue

Voditeljica OJ
Sanja Anušić Augustinović

Tel: +385 (0)53 751 150
Fax: +385 (0)53 751 165
e-mail: sanja.anusic@np-plitvicka-jezera.hr

OJ Restoran Poljana i mali parkovski objekti (Labudovac, Rapajinka, Flora, Hladovina, Kozjačka draga, Kupalište)

N/A

OJ Restoran i Kamp Borje

Voditeljica OJ
Nada Krizmanić

Tel: +385 (0)53 751 779
Fax: +385 (0)53 751 778
e-mail: nada.krizmanic@np-plitvicka-jezera.hr

OJ Lička kuća (Lička kuća, Slap i Vučnica)

Voditelj OJ
Milan Bićanić

Tel: +385 (0)53 751 378
e-mail: milan.bicanic@np-plitvicka-jezera.hr

OJ Grabovac

N/A

Kamp Korana

Voditelj OJ
Mihovil Rosandić

Tel: +385 (0)53 751 889
e-mail: mihovil.rosandic@np-plitvicka-jezera.hr

Praonica rublja

Snježana Mandić

Tel: +385 (0)53 751 040