Povjerljiva osoba

Na temelju čl. 7. st. 2. u vezi sa čl. 8. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe (Ur. broj: 11317/19 od 17. prosinca 2019. godine) i čl. 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ donosi

ODLUKU
o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe

I.

Ovom Odlukom imenuje se povjerljiva osoba u Javnoj ustanovi „Nacionalni park Plitvička jezera“ i zamjenik povjerljive osobe:

 

Povjerljiva osoba
JOSIPA MATANIĆ, mag. iur.
Tel. 053/751-376
Mob. 099/2767-389
e-mail: josipa.matanic@np-plitvicka-jezera.hr

 

Zamjenik povjerljive osobe
SANJA IVANKOVIĆ, mag. oec
Tel. 053/751-544
Mob. 099/2767-386
e-mail: sanja.ivankovic@np-plitvicka-jezera.hr

II.

Ova Odluka objavit će se na mrežnim stranicama Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (www.np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima, 26. ožujka 2020.

                                                                    Ravnatelj

Tomislav Kovačević

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe.pdf