Javna nabava

Plan nabave za 2024. godinu

Registar ugovora na dan 31.12.2023.

Plan nabave za 2023. godinu

Registar ugovora na dan 30.06.2023.

Registar ugovora na dan 31.12.2022.

Registar ugovora na dan 30.06.2022.

Registar ugovora na dan 31.12.2021.

Plan nabave za 2022. godinu

Plan nabave za 2021. godinu

Plan nabave za 2020. godinu

Plan nabave za 2019. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2016 godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi

Registar ugovora na dan 30.06.2021.

Registar ugovora na dan 31.12.2020.

Registar ugovora na dan 30.06.2020.

Registar ugovora na dan 31.12.2019.

Registar ugovora i okvirnih sporazuma na dan 30.6.2019

Registar ugovora na dan 31.12.2018.

Procedura plaćanja računa

  • Proceduru možete preuzeti u pdf formatu ovdje

Pravilnik o nabavi roba, usluga i radova