Trgovine i suvenirnice

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera upravlja s pet trgovina, pet suvenirnica te šest mjesta s vanjskom prodajom sladoleda. Pet trgovina su Market Grabovac pri hotelu Grabovac, Robni centar Mukinje, Trgovina Jezerce, te Market Korana i Market Borje pri istoimenim kampovima. Pet suvenirnica su „Slap“ na Ulazu 1, „Hladovina“ na Ulazu 2, suvenirnice u hotelima Jezero i Plitvice, te Kozjačka draga. Šest mjesta s vanjskom prodajom sladoleda nalaze se u sustavu posjećivanja jezera, na lokalitetima Labudovac, Kupalište, Flora, Rapajinka, Slap i Kozjačka draga.

U postojećoj ponudi suvenirnica predstavljene su sve standardne vrste suvenira, uključujući vodiče, video filmove, zanatske umjetnine, odjeću s motivima vezanim uz Park, opremu (kabanice, kišobrane, toplije veste), lokalne tradicijske prehrambene proizvode, edukacijske igračke, knjige za djecu i dr.